Dzięki organizatorom oraz uczestnikom Pikniku Myśliwskiego hajnowski szpital otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 11 tys. zł, za które wszystkim Państwu ogromnie dziękujemy.