Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców

20.07.21 pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

____________________________________________________________
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.
 
Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Zobacz filmiki edukacyjne nt. poradnictwa:
*ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI:
 
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:
 
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:

Szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w

prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od polowy maja także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.
za:Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
PS. Przypominamy o możliwości umówienia terminu wizyty online:

https://np.ms.gov.pl/podlaskie/hajnowski

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż z dniem 06.07.2020r. przywrócona zostaje działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – porady udzielane są w formie bezpośredniej obsługi interesantów, z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązek zakrycia nosa i ust, dezynfekcji dłoni przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego).

Otrzymanie porady w punkcie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: telefonicznie: 85 682 48 36 lub elektronicznie, za pośrednictwem systemu zapisów on-line uruchomionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zachęcamy do skorzystania z internetowych zapisów, link: . https://np.ms.gov.pl/podlaskie/hajnowski.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się w punkcie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Hajnowskim:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Hajnowskim – w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, pokój 134:
 • poniedziałek – środa w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają radcowie prawni,
 • czwartek – piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają adwokaci,
 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, wyłonionemu w otwartym konkursie ofert – w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7, pokój nr 134:
 • poniedziałek – czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udzielają radcowie prawni
 • piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela doradca obywatelski.

Zakres świadczonych usług:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

3a) nieodpłatną mediację,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Więcej na stronach:

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Katarzyna Miszczuk

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.