Samorząd Miasta Hajnówka rozpoczął realizację mikroprojektu pn. „Hajnówka – Kamieniec. Poznajemy, promujemy.”

Samorząd Miasta Hajnówka rozpoczął realizację mikroprojektu pn. „Hajnówka – Kamieniec. Poznajemy, promujemy", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu parasolowego pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska", którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Partnerem Gminy Miejskiej Hajnówka w mikroprojekcie jest Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Kamienieckiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego na Białorusi. Mikroprojekt będzie realizowany przez 12 miesięcy, od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

 

Całkowita wartość mikroprojektu jest szacowana na kwotę 49 600,00 EURO, z czego dofinansowanie wynosi 44 640,00 EURO, czyli 90% łącznych kosztów kwalifikowanych, a wkład własny partnerów 10 %.

Główne działania mikroprojektu, planowane przez samorząd miasta Hajnówka, obejmują promocję i rozwój oferty turystycznej miasta Hajnówka i Kamieniec poprzez organizację dwóch sesji warsztatów strategicznych w Hajnówce dla przedstawicieli branży turystycznej, uatrakcyjnienie oferty on-line miast partnerów (m.in. poprzez uruchomienie usługi kamer on-line i aplikację wirtualny spacer) oraz cykl kilkudniowych wyjazdów w formie wizyt studyjnych. Ponadto mikroprojekt zakłada również m.in. ustawienie pamiątkowych rzeźb zarówno w Hajnówce jak i Kamieńcu nawiązujących do historii i tradycji obu miast, wydanie promocyjnych wydawnictw albumowych zawierających informacje o atrakcjach turystycznych dostępnych u obu partnerów, przygotowanie materiałów promocyjnych.

W rezultacie realizacja mikroprojektu pozwoli na bliższe poznanie wspólnych tradycji i kultur oraz stworzy perspektywę dalszej współpracy i wspólnego rozwoju miast regionu pogranicza. Ponadto produkty mikroprojektu ukażą obszar Euroregionu Puszcza Białowieska jako miejsce atrakcyjne turystycznie i wpłynął na popularyzację jego osobliwości.

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

logo PL-BY-UA UE

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Monika Aleksiejuk

Referat Polityki Gospodarczej

Urząd Miasta Hajnówka

CZYTAJ WIĘCEJ:

Zapytania ofertowe:

Informacje o wynikach zapytania:

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.