Artykuły

„Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”

logo PL-BY-UA UE

Projekt „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sądziedztwa i Partnerstwa w ramach Programu współpracy Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Całkowita wartość projektu jest szacowana na 3 970 198,88 EUR w tym dofinansowanie 3 573 178,99 EUR, czyli 90% łącznych kosztów kwalifikowanych i wkład własny partnerów to 10%. Partnerami w projekcie są: Komunalne Unitarne Wielobranżowe Produkcyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowo-Komunlnej „Kamienieckie ŻKCh” oraz Państwowy Zakład Naukowy „Poleski Instytut rolniczo-ekologiczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi”. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, od lutego bieżącego roku do stycznia 2015r.

 

Działania planowane przez samorząd miasta Hajnówka obejmują rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Zakłada się budowę dwóch nowych reaktorów SBR oraz dwóch zbiorników zagęszczaczy osadu powiązanych technologicznie z istniejącym układem oraz pompowni pośredniej, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, komory rozprężnej, zbiorników osadu, budynku odwadniania osadów. Celem tych działań jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ze względu na ładunek zanieczyszczeń dopływających ze ściekami surowymi o 600 kg/d (dane nominalne obciążenia oczyszczalni wynosi 800kg/d), czyli wzrost planowany jest o 33%.

Działania inwestycyjne planowane do realizacji w Kamieńcu obejmują kompleksową budowę oczyszczalni ścieków z zespołem niezbędnych urządzeń i budynków. Dodatkowo projekt obejmuje powołanie wspólnego zespołu roboczego, który zajmuje się w szczególności wypracowaniem systemu monitoringu rzeki Leśnej po obu stronach granicy, organizację wizyt studyjnych, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Oszczędzaj wodę” po stronie białoruskiej, a także organizację konferencji pn. „Współczesne problemy oczyszczania wody i ochrony wód powierzchniowych pogranicza” w Brześciu, gdzie zostanie podpisane porozumienie partnerów polskich i białoruskich.

Planowany wkład własny w przedsięwzięcie wyniósł łącznie 10%, z czego udział: Gminy Miejskiej Hajnówka: 191 760,61 EUR, Kamienieckiego ŻKCh: 204 465,26 EUR, Instytutu: 794,02 EUR.

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

 

 

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.