Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Hajnówce oddana do użytku

02

W dniu 3 grudnia 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hajnówce udzielił pozwolenia na użytkowanie rozbudowy i przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków w Hajnówce wykonanej w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka wraz z partnerami z Białorusi projektu pn. „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)".

 

Ponadto w ramach w/w projektu zakłada się również wdrożenie planu monitoringu jakości wód rzeki Leśna Prawa zarówno po stronie Polskiej jak i Białoruskiej, nad którym dyskutowano podczas spotkania Wspólnego Zespołu Roboczego w dniu 5 września 2014 r. w Hajnówce. Działania monitorujące będą prowadzone w celu weryfikacji efektu zmian jakości wody rzeki Leśna Prawa w wyniku realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej tj. zarówno zakończonej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Hajnówce, jak również trwającej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec na Białorusi.

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

logo PL-BY-UA UE

Monika Aleksiejuk

Urząd Miasta Hajnówka


Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.