Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Hajnówce

3

Samorząd miasta Hajnówka w związku z trwającą realizacją projektu pn. „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 rozpoczął prace nad wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Hajnówce. Budowa obejmuje m.in. budowę kanału głównego, montaż studni rewizyjnych, studzienek ściekowych. W efekcie podjętych działań nastąpi wzmocnienie systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście, co wpłynie na poprawę jakości życia jego mieszkańców poprzez ochronę i poprawę środowiska. Natomiast odprowadzanie wody deszczowej z ułożonych nawierzchni drogowych poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i ochrony własności mieszkańców Hajnówki przed możliwością zalania wodą z ulic.

logo PL-BY-UA UE

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Monika Aleksiejuk

Urząd Miasta Hajnówka

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.