OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce – etap II – ul. A. Krajowej i Sokola”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 11.03.2015 r. do godz. 10:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

logo PL-BY-UA UE

opracował: Eugeniusz Wiluk

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 2015.03.04

W związku z nadesłanymi pytaniami do SIWZ zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie Nr 1

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokolej:

 1. kanał z rur O 400 mm PVC łączonych na wcisk – 13,0 m

 2. kanał z rur O 315 mm PVC kl. S SN 8 łączonych na wcisk – 119,5 m

 3. kanał z rur O 150 mm PVC-U łączonych na wcisk – 1,5 m

 4. przykanaliki z rur O 250 mm PVC kl. S SN 8 łączonych na wcisk – 8,0 m

 5. studnie rewizyjne z kręgów betonowych O 1200 mm z włazem D400 – 1 kpl.

 6. studnie kanalizacyjne systemowe O 600 mm z pokrywą żeliwną kl. C250 – 7 kpl.

 7. studzienki kanalizacyjne systemowe O 450 mm z wpustem żeliwnym D400 – 3 kpl.

 8. ścieki z elementów prefabrykowanych z rusztem żeliwnym klasy D400 – 9,0 m

 9. wylot prefabrykowany z klapą przeciwcofkową – 1 kpl.

Natomiast w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ odnośnie ilości studni jest:

studnie kanalizacyjne systemowe O 600 mm z pokrywą żeliwną kl. C250 – 7 kpl.

Zespół oczyszczający Qmax-80 l/s – szt. 1

wpust uliczny ściekowy O 450 mm z rusztem Dn D400 – 3 kpl.

Prosimy o podanie faktycznego opisu zamówienia odnośnie ul. Sokolej.

 

Odpowiedź:

1. Pozycję z pkt. e) zawartą w materiałach przetargowych należy traktować jako równoważną z

zapisem zawartym w dokumentacji technicznej – zespół oczyszczający Qmax – 80l/s. Studnię

zespołu oczyszczającego zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betonowych średnicy Ø

1200 mm.

2.Pozycję pkt. g) zawartą w materiałach przetargowych należy traktować jako równoważną z

zapisem zawartym w dokumentacji technicznej – wpust uliczny ściekowy Ø 450 mm z rusztem

żeliwnym DN 400.

W związku z powyższym nie widzimy rozbieżności pomiędzy materiałami przetargowymi, a dokumentacją techniczną.

 

Pytanie Nr 2

Czy w przypadku gdy istniejące warunki nie pozwolą na zagęszczenie gruntu podczas zasypywania i zajdzie konieczność wymiany gruntu Zamawiający zapłaci za wymianę gruntu? Gdyż w przedmiarach załączonych do SIWZ nie ma pozycji wymiany gruntu.

 

Odpowiedź:

Wykonawca w wycenie ryczałtowej powinien uwzględnić możliwość wymiany gruntu w przypadku braku możliwości spełnienie wymagań zawartych w dokumentacji technicznej.

 

Pytanie Nr 3

W projekcie technicznym w pkt 3.1. i Specyfikacji Technicznej ST D-03.02.01 pkt 2.2.1 dotyczącym ulicy Armii Krajowej zastosowane są rury PP SN 10, a w przedmiarze robót załączonym do SIWZ poz. 21, 22, 23 są rury PCV SN8. Proszę podać jakie rury ma zastosować wykonawca?

 

Odpowiedź:

Rury PCV SN8.

 

 

Pytanie Nr 4

W kosztorysie ofertowym w dziale „Odwodnienie wykopu” podano ilość 2480 m-g. Czy Zamawiający potwierdza tę wartość?

 

Odpowiedź:

Ilość 2480 m-g jest wartością prawidłową.

 

Pytanie Nr 5

Prosimy o informację, kto ponosi koszty wycinki drzew.

 

Odpowiedź:

Koszty wycinki drzew ponosi Zamawiający.

 

 

Eugeniusz Wiluk

 

Switch mode views:
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.