PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej Nr 41 położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄDCA nieruchomości – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce ogłasza

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej Nr 41 położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej, wraz z ułamkową częścią działki gruntowej Nr 1342/4 będącą w użytkowaniu wieczystym oraz współwłasnością części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicielom poszczególnych lokali.

o powierzchni 60,60 m²

Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, posiada duży balkon Księga wieczysta Kw BI2P/0008895/5

 

Cena wywoławcza 100 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2015r. o godzinie 11 00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przy ul. Parkowej 6.

Do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce w PKO BP, Nr rachunku 31 1020 1332 0000 1302 0683 5468 w terminie do 03.03.2015r.

Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu po jego rozstrzygnięciu zostanie zwrócony w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Dyrektora ZGM terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce. W tym przypadku nabywcą może być uczestnik przetargu, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać u Zarządcy nieruchomości: tel. (85) 682-36-04 wew. 16 bądź w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, ul. Parkowa 6.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.