OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HAJNÓWCE – ETAP II”

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 logo PL-BY-UA UE

 

Miejsce składania ofert - Urząd Miasta Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 219 - sekretariat Urzędu.
Termin złożenia ofert - do dnia 21.05.2013 roku do godz. 10:00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

opracowanie: Eugeniusz Wiluk

 

PYTANIA ODPOWIEDZI d znia 2013.05.17

1. Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż obecnie pełni funkcję nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości robót brutto minimum 5 000 000,00 PLN. Roboty potwierdzone referencjami ze strony zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z wymogami siwz, wykonawca ma wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nie jest świadczeniem okresowym lub ciągłym, aby mogło być wzięte pod uwagę w tym postępowaniu. Wobec powyższego, zamawiający nie uwzględni obecnie pełnionego nadzory, jako wypełnienie warunku wiedzy i doświadczenia.

 

2. Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową, rozbudową lub modernizacją innych obiektów wod-kan (np. stacje uzdatniania wody) o wartości robót brutto minimum 5 000 000,00 PLN. Roboty potwierdzone referencjami ze strony zamawiającego.

Odpowiedź

W ocenie zamawiającego, tylko wiedza i doświadczenie zdobyte przy nadzorze nad realizacją obiektów oczyszczalni ścieków, jako obiektów o złożonej problematyce techniczno-użytkowej,

decyduje o jakości i efektywności świadczonej usługi nadzoru przy tego typu robotach. Dlatego też wiedza i doświadczenie zdobyte przy nadzorze nad realizacją innych inwestycji nie będzie skutkowało spełnieniem warunku wiedzy i doświadczenia.

Eugeniusz Wiluk

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.