Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Hajnówce

6

W dniu 22 października 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Hajnówce wykonanych w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka wraz z partnerami z Białorusi projektu pn. „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”.

Prace modernizacyjne obejmowały budowę reaktorów SBR, stacji dmuchaw, zbiorników osadu nadmiernego, komór zasuw, modułów dezodyracji oraz dostosowanie istniejących obiektów: komory rozprężnej, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, pompowni pośredniej, istniejącej hali dmuchaw, dyspozytorni wraz z wyposażeniem technologicznym, instalacjami, rozruchem technologicznym, instalacjami, rozruchem technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu w tym budową ogrodzenia i przebudową drogi dojazdowej wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni. Obecnie wystąpiono z zamiarem przystąpienia do użytkowania obiektów części biologicznej oczyszczalni ścieków w Hajnówce.

logo PL-BY-UA UE

 Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

autor: Monika Aleksiejuk

fot. Paweł Denisuk

Urząd Miasta Hajnówka


 

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.