Konferencja naukowa „Współczesne problemy oczyszczania wód i ochrony zasobów wód powierzchniowych na obszarach przygranicznych”

7k

W dniach 24-25 września 2015 r. w Brześciu odbyła się konferencja naukowa pt. „Współczesne problemy oczyszczania wód i ochrony zasobów wód powierzchniowych na obszarach przygranicznych".Spotkanie zostało zorganizowane w ramach podsumowania projektu pn. „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)" realizowanego przez Gminę Miejską Hajnówka we współpracy z białoruskim partnerem: Komunalnym Unitarnym Wielobranżowym Produkcyjnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ŻKCh" oraz Poleskim Instytutem Rolno-Ekologicznym Państwowej Akademii Nauk Białorusi. Podczas spotkania partnerzy w/w projektu podpisali „Pakt o czystości wód rzeki Bug Zachodni" w którym określili priorytety dalszej współpracy w zakresie: prowadzenia oceny jakości wód w dorzeczu rzeki Leśna Prawa (Polska) i Leśna (Białoruś).

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce – Sławomir Bakier, prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej – Małgorzata Rauba, technolog Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Janusz Bilkiewicz, dyrektor Poleskiego Instytutu Rolno-Ekologicznego Państwowej Akademii Nauk Białorusi – Nikołaj Michalczuk, dyrektor KUMPP „Kamienieckie ŻKCh" – Aleksandr Gołowacz.

Program konferencji obejmował również wizytację m.in. nowopowstałej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu, Brzeskiego Przedsiębiorstwa Zagospodarowywania Odpadów oraz kompleksu muzealnego „Twierdza Brzeska – Bohater".

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

logo PL-BY-UA UE

Monika Aleksiejuk

Urząd Miasta Hajnówka


Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.