Wspólnie kreujemy nowe oblicze Hajnówki. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka.

DSC 1093


Liczne spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z terenu miasta pozwoliły na wypracowanie konkretnych założeń dokumentu, odnoszących się do poprawy jakości życia społeczności poprzez odnowę obszarów zdegradowanych, które utraciły swą funkcjonalność w wyniku negatywnych zjawisk społecznych (tj. bezrobocie, problemy mieszkańców związane z pomocą społeczną, przestępczość), wprowadzających je w stan kryzysowy. Podczas diagnozowania istniejącego stanu rzeczy po uwagę branych było szereg czynników natury społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy technicznej.

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowanego projektu dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka. Dokument ten został opracowany w ramach projektu “Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych Hajnówki - wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA -w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

PG.042.6.2017

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

Stosownie do art. 21, art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt. 2, art. 47, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) - informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka". Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją do w/w sprawy oraz składać wnioski do opracowywanego w/w dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pokoju nr 221 w godz. 8.00 -15.30. w terminie do dnia 7 kwietnia 2017r.

Czytaj więcej...

 

Informacja ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego ul. Ks. Ignacego Wierobieja

Informujemy, iż w dniu 14 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, które miało na celu zebranie opinii mieszkańców Hajnówki co do możliwych działań służących ożywieniu jednej z najstarszych ulic naszego miasta – ulicy Ks. Ignacego Wierobieja. Informacje o przebiegu spotkania, omawianych kwestiach oraz zgłaszanych uwagach i pomysłach prezentujemy Państwu poniżej. Będą one uwzględniony w dalszych pracach nad Programem Rewitalizacji Miasta Hajnówka.

Załączniki:
Sprawozdanie_spotkanie_ks_Wierobieja_14_2_2017.pdf
Hajnowka_14_luty_2017.pdf


informacja: Magdalena Chirko, Urząd Miasta Hajnówka

 

Organizacje pozarządowe o pomysłach na rozwój Hajnówki i poprawę życia w mieście - informacja ze spotkania w dniu 9 lutego 2017r.

0

W czwartek, 9 lutego 2017 r., miało miejsce spotkanie dedykowane organizacjom pozarządowym, poświęcone zebraniu informacji o tym, jak one widzą dalszy rozwój Naszego miasta i rozwój hajnowskiej społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...

 

Informacja ze spotkania hajnowskich przedsiębiorców z ekspertem z zakresu rewitalizacji – Jackiem Gralczykiem

5

 

We wtorek, 7 lutego 2017 r., zorganizowano hajnowskim przedsiębiorcom spotkanie z cenionym ekspertem z zakresu rozwoju lokalnego – Jackiem Gralczykiem, m.in. wykładowcą Collegium Civitas, edukatorem Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej, mentorem w programie systemowym „Modelowa Rewitalizacja Miast”, praktykiem procesów tworzenia lokalnych programów rewitalizacyjnych, animatorem społecznym i kulturalnym.

Czytaj więcej...

 

Burmistrz Miasta zaprasza na spotkanie poświęcone możliwościom rewitalizacji ul. Ks. I. Wierobieja - 14 luty 2017r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż obecnie trwają prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka. W związku z tym, iż ulica Ks. I. Wierobieja i towarzysząca jej aktywność gospodarcza uznana została za jeden z ważniejszych potencjałów obecnych na obszarze rewitalizacji Miasta Hajnówka, serdecznie zapraszam na spotkanie warsztatowe, poświęcone szansom związanym z rozwojem tej części miasta, barierom go ograniczającym i pomysłom na jej przyszłość.

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie związane z opracowywanym Programem Rewitalizacji Miasta Hajnówka

Rozwój Hajnówki jest w dużej mierze zależny od aktywności społecznej jej mieszkańców. To organizacje pozarządowe realizują ważne zadania dla rozwoju gminy i będąc blisko mieszkańców odpowiadają na ich potrzeby. Rewitalizacja, wspierana środkami Unii Europejskiej, jest szansą dla naszego miasta. Warto aktywnie kształtować proces rewitalizacji, bo w najbliższych latach będzie ona jednym z głównych mechanizmów lokalnego rozwoju.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA HAJNÓWKA – do dnia 21 lutego 2017 r.

Informujemy, iż ulega wydłużeniu termin przyjmowania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do opracowywanego Programu Rewitalizacji.

Czytaj więcej...

 
Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.