Współpraca Gminy Miejskiej Hajnówka z samorządami krajowymi i zagranicznymi

Współpraca miasta Hajnówka z miastami zagranicznymi jest realizowana na podstawie umów partnerskich między miastami, a także na zasadzie nieformalnych kontaktów. Zakładają one aktywności w różnych dziedzinach i sferach zainteresowania partnerów.

 

- Współpraca krajowa:

- Współpraca zagraniczna:

Ważne!

Zasady ruchu bezwizowego do Republiki Białoruś na teren turystyczno-rekreacyjnego parku "Kanał Augustowski” i terenów przyległych (w tym do Grodna) oraz do strefy turystycznej  "Brześć"

Już niedługo wchodzą w życie kolejne zmiany w ruchu bezwizowym na Białoruś

 

- Samorząd Miasta Hajnówka podejmował także współpracę:

 

Cele współpracy:

 1. Nawiązywanie kontaktów o charakterze międzynarodowym w dziedzinach tj. kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska, celem wykorzystywania ich w przedsięwzięciach oraz projektach realizowanych wspólnie z partnerami.

 2. Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki, zwiększanie ruchu turystycznego, szczególnie z obszarami przygranicznymi (Prużany, Kamieniec, Swisłocz).

 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach programów międzynarodowych Unii Europejskiej.

 4. Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego miast partnerskich poza własnym krajem.

 5. Poznawanie dobrych praktyk, rozwiązań partnerskich samorządów w obszarze kultury, turystyki, gospodarki, ochrony środowiska.

Współpraca realizowana jest m.in. poprzez:

 1. udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych przedsięwzięciach organizowanych w miastach partnerskich; uczestnictwo w nich zespołów artystycznych, drużyn sportowych,

 2. wymianę dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju sportu, kultury, turystyki,

 3. wzajemne delegacje podczas obchodów ważnych świąt, rocznic i wydarzeń,

 4. dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami w różnych obszarach życia społecznego,

 5. udział w konferencjach, spotkaniach branżowych dotyczących obszarów współpracy.

Akty prawne regulujące współpracę jednostek samorządu terytorialnego z zagranicą:

 1. Dz. U., nr 16, poz. 95, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 2. Ustawa o samorządzie powiatowym

 3. Dz. U., nr 91, poz. 1009, Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

 4. Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnym

 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

Switch mode views:
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.