Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki

Szanowni Państwo,

 Miasto Hajnówka przystępuje do przygotowania projektu polegającego na zakupie i montażu zestawu kolektorów słonecznych i zakupie i montażu zestawu paneli fotowoltaicznych  w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

  W przypadku pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej planowana jest realizacja inwestycji w 2018 roku. W ramach ww. projektu będzie można uzyskać dofinansowanie ok. 67 % poniesionych kosztów na realizację zakupu i montaż kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych. Wysokość wkładu własnego mieszkańców może zostać obniżona i jest uzależniona od wymogów konkursu, w ramach którego jest planowane złożenie wniosku o dofinansowanie. Koszty inwestycji ostatecznie będą znane po zakończeniu procedur przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawcy inwestycji.

 Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez zainteresowane osoby  czytelnie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego w Urzędzie Miasta Hajnówka, pok. 220 (II piętro) wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • Załącznik Nr 1 Ankieta wypełniona wyłącznie w pkt. I i II. (Uwaga ! Nie należy wypełniać samodzielnie pkt III.)
  • Załącznik Nr 2 Umowa udziału w projekcie podpisana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w dwóch egzemplarzach.
  • Załącznik Nr 3 Potwierdzenie opłaty zaliczki w wysokości 600,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej instalacji kolektorów słonecznych lub 1000,00zł  za wykonanie dokumentacji technicznej  instalacji paneli fotowoltaicznych.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju  nr 220 lub telefonicznie pod nr tel 85 682 20 16.

UWAGA !
1. Dokumenty nie wypełnione poprawnie lub nieczytelnie nie zostaną przyjęte.
2. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Miejską Hajnówka dofinansowania na realizację w/w projektu wykonane na koszt mieszkańców dokumentacje techniczne zostaną zwrócone mieszkańcom.
3. Projekt nie obejmuje kosztów prac związanych z przebudową i dostosowaniem budynku mieszkalnego do potrzeb montażu instalacji.
4. Z projektu są wykluczeni mieszkańcy gminy w budynkach, których jest prowadzona komercyjna działalność gospodarcza.

Burmistrz Miasta Hajnówka - Jerzy Sirak

 

!!! UWAGA !!!  Nabór kwestionariuszy do udziału w projekcie zostaje wydłużony do  dnia 22 lutego 2017 r. do godziny 15.30

 

Załączniki:
!!! WAŻNE !!! PRZECZYTAJ PRZED ZŁOŻENIEM KWESTIONARIUSZA - informacje o kolektorach słonecznych i panelach fotowoltaicznych
Kwestionariusz zgłoszeniowy - kolektory słoneczne
Załącznik Nr 1 - kolektory słoneczne
Załącznik Nr 2 - kolektory słoneczne
Kwestionariusz zgłoszeniowy - panele fotowoltaiczne
Załącznik Nr 1 - panele fotowoltaiczne
Załącznik Nr 2 - panele fotowoltaiczne

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.