Projekty

"Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”

logo PL-BY-UA UE

Projekt pt. „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”

finansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

Termin realizacji: od 01 czerwca 2013 do 31 grudnia 2014r.

 

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska Hajnówka. Partnerzy: Komunalne Unitarne Wielobranżowe Produkcyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej "Kamienieckie ŻKCh" w Kamieńcu i Poleski Instytut Rolno-Ekologiczny Państwowej Akademii Nauk Białorusi w Brześciu.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i przekrojowy, łączy aspekty inwestycyjne z nieinwestycyjnymi działaniami promującymi koncepcję turystki zrównoważonej oraz sam region pogranicza, jako miejsce odpoczynku i kontaktu z przyrodą, historią i kulturą.

Celem bezpośrednim projektu jest jakościowa i ilościowa poprawa oferty i współpracy w transgranicznym sektorze turystycznym, która zostanie osiągnięta poprzez 3 cele szczegółowe:

- Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury turystycznej,

- Wsparcie procesu transgranicznego planowania w sektorze turystycznym,

- Promocja produktów turystycznych pogranicza.

Przedmiotem projektu jest promocja i rozwój koncepcji turystyki zrównoważonej na obszarach pogranicza. Nastąpi to poprzez opracowanie Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza, który dotyczyć będzie obszaru funkcjonalnie powiązanego z Puszczą Białowieską, a zawierać będzie konceptualizację potencjalnych produktów turystycznych pogranicza oraz systemu jego promocji.

Priorytety i kierunki działań Programu opracowane zostaną w trakcie 2 sesji trzydniowych warsztatów strategicznych, w których uczestniczyć będą zarówno przedstawiciele strony polskiej, jak i białoruskiej. Podczas prac nad identyfikacją projektów kluczowych Programu priorytet będzie nadany tym przedsięwzięciom, które będą mogły być realizowane wspólnie lub co najmniej równolegle/równocześnie po obu stronach granicy. W ramach warsztatów odbędą się również wizyty studyjne. Pozwolą one zapoznać się z lokalnymi atrakcjami turystycznymi, potencjalnymi produktami, a także będą okazją do empirycznego porównania uwarunkowań rozwoju turystyki po obu stronach granicy.

W ramach działania przewidziano również wydanie przewodników turystycznych, które zawierać będą informacje o atrakcjach turystycznych Hajnówki i Wysokiego, a także prezentować projekt i jego rezultaty.

Projekt zakończy seminarium nt. „Dziedzictwo kulturowe - czynnikiem rozwoju zrównoważonej turystyki transgranicznej”. Jego celem będzie prezentacja efektów projektu oraz promocja koncepcji zrównoważonej turystyki transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dziedzictwa kulturowego pogranicza, jako czynnika stymulującego atrakcyjność obszaru. W seminarium udział wezmą przedstawiciele sektora turystycznego z pogranicza polsko–białoruskiego.

Ponadto w ramach projektu zostanie opracowana dokumentacja techniczna rewitalizacji parku miejskiego w Hajnówce, jako uzupełnienia oferty pobytowej Miasta Hajnówka oraz wykonanie zadaszenia widowni usytuowanego tam właśnie Amfiteatru Miejskiego. Zadaszenie będzie lekką konstrukcją drewnianą o pokryciu z poliwęglanu chroniącą widzów przed opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Zadaszenie obejmuje swym zasięgiem trybuny i koronę amfiteatru oraz jest częściowo nadwieszone nad zewnętrzną skarpę, co „wtapia” amfiteatr w otoczenie – zieleń parku – i tworzy z nim jedną przestrzeń. Przyjęty kształt ma także na celu uzyskanie odpowiednich parametrów akustycznych – zadaszenie pełni jednocześnie funkcję muszli odbijającej dźwięki pochodzące ze sceny amfiteatru w sposób równomierny na całą widownię.

Działania inwestycyjne po białoruskiej stronie mają na celu przygotowanie zabytkowego parku w mieście Wysokie do pełnienie funkcji głównej atrakcji turystycznej rejonu, ponieważ jest to najstarszy zachowany park na Białorusi, który może przyciągnąć turystów na teren miasta Wysokie i Rejonu Kamienieckiego. Przedmiotem działania są roboty budowlane związane z remontem istniejących obiektów małej architektury parku, tj. bramy, ogrodzenia i schodów oraz budowa nowych elementów małej architektury, wytyczenie 2 ścieżek ekologicznych, ścieżki rowerowej i szlaku wodnego. Robotom budowlanym towarzyszyć będą prace ekspertów związane z oceną potencjału oraz waloryzacją turystyczną parku, opracowaniem programów wycieczek po parku oraz zaleceń naukowych, technicznych i środowiskowych dla administracji parku.

Całkowita wartość projektu wynosi 936 383,12 EUR, w tym dofinansowanie: 840 349,22 EUR, czyli 89,75%.

13.08.20 amfiteatr

opracowanie: Barbara Dmitruk

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Gmina Miejska Hajnówka, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIECEJ:

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.