Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji w sprawie proponowanego połączenia i likwidacji wybranych jednostek.

 

 

W dniu 10 kwietnia 2013 roku Burmistrz Miasta Hajnówka Zarządzeniem nr 30/13 ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w następujących sprawach:

a) Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce i Hajnowskiego Domu Kultury i utworzenia Hajnowskiego Centrum Kultury;

b) Zamiaru likwidacji jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Hajnówka pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce z siedzibą w Hajnówce, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2, w celu przejęcia jego zadań i majątku przez zakład budżetowy Park Wodny w Hajnówce;

c) Zamiaru likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Hajnówka pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Hajnówce, ul. Łowcza 4 i przekazanie jego majątku, poprzez wniesienie mienia aportem, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce.

    Konsultacje były prowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie ankiet dotyczących opinii w w/w sprawach w terminie od dnia 29 kwietnia 2013 roku do dnia 31 maja 2013 roku, a uczestniczyć w nich mogli mieszkańcy miasta Hajnówka z możliwością złożenia tylko jednej ankiety. Ankiety były dostępne na stronie internetowej www.hajnowka.pl w zakładce URZĄD, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka, w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 219, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz kolportowane łącznie z Gazetą Hajnowską. Wypełnione ankiety należało złożyć do dnia 31 maja 2013 roku, w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

    W wyniku prowadzonych konsultacji do Urzędu Miasta Hajnówka wpłynęło 1775 ankiet, w tym:
- 1453 ankiet od osób, które ukończyły 18 lat,
- 127 ankiet od osób, które nie ukończyły 18 lat,
- 41 ankiet od osób, których adres zamieszkania deklarowany w ankiecie nie jest zgodny z adresem zameldowania,
- 138 ankiet od osób, których adres zamieszkania deklarowany w ankiecie jest inny niż miasto Hajnówka,
- 8 ankiet tzw „podwójnych” (4 osoby złożyły po 2 ankiety),
- 8 ankiet, które wpłynęły po terminie.

    Do wyników konsultacji zaliczono 1621 ankiet, które przedstawiają się w następujący sposób:

Pytanie o jednostki

  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce i Hajnowski Dom Kultury

  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce i Park Wodny w Hajnówce

  1. Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce, i Przedsiębiorstw Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówc

Rodzaj odpowiedzi

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

ankiety od osób, które ukończyły 18 lat

219

841

339

612

157

1170

ankiety od osób, które nie ukończyły 18 lat

13

108

16

95

11

104

ankiety od osób, których adres zamieszkania deklarowany w ankiecie nie jest zgodny z adresem zameldowania

14

19

18

12

11

28

suma

246

968

373

719

179

1302

 

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

  1. Burmistrz Miasta Hajnówka

  2. Jerzy Sirak

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.