Trwa nabór w podlaskiej Służbie Więziennej

6

Wiadomo, że praca w służbach mundurowych zawsze cieszyła się sporym zainteresowaniem. Na brak kandydatów do służby także i my nie mogliśmy narzekać Ponad 20 osób na 1 miejsce, takie były wyniki naboru na stanowisko strażnika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Sytuacja na rynku pracy zmieniła się. Podlaska Służba Więzienna nie ma jeszcze problemu z naborem kandydatów, jednak musimy już stale uzupełniać listy przyszłych kandydatów do służby. O pracę w charakterze funkcjonariusza SW starają się coraz częściej kobiety.

 

Obecnie prowadzimy nabór na 56 etatów w całym województwie. W poszczególnych jednostkach poszukujemy:

Areszt Śledczy w Białymstoku

- strażnik działu ochrony –14 etatów

- młodszy wychowawca działu penitencjarnego – 1 etat

Zakład Karny w Białymstoku,

- strażnik działu ochrony – 2etaty

Zakład Karny w Czerwonym Borze

- strażnik działu ochrony –19 etatów

- młodszy psycholog działu penitencjarnego – 1 etat

Zakład Karny w Grądach Woniecko

- strażnik działu ochrony – 2etaty

Zakład Karny w Przytułach Starych

- strażnik działu ochrony –4etaty

Areszt Śledczy w Suwałkach

- strażnik działu ochrony –12etatów

- młodszy referent działu kwatermistrzowskiego – 1 etat

 

Wymagania formalne stawiane kandydatom są podobne we wszystkich formacjach mundurowych. O przyjęcie do służby może starać się kandydat, który:

- ma wykształcenie co najmniej średnie,

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzysta z pełni praw publicznych,

- daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec którego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo,

- daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów składa się z następujących etapów:

- oceny złożonych dokumentów;

- przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

- uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

- testu sprawności fizycznej;

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

- sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

- zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej

Strażnik działu ochrony w stopniu szeregowego na początek może liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 2800 zł miesięcznie na rękę. Na kwotę wynagrodzenia funkcjonariusza składają się następujące składniki: kwota bazowa wynagrodzenia, dodatek za stopień, dodatek za wysługę lat i dodatek służbowy, który przyznawany jest uznaniowo przez kierownika jednostki. Po 2 latach pracy w służbie przygotowawczej funkcjonariusz z pozytywną opinią przełożonych zatrudniany jest na stałe. Z upływem czasu wynagrodzenie funkcjonariusza sukcesywnie wzrasta; może awansować na kolejne stopnie służbowe, możliwy jest też awans na wyższe stanowisko, zwiększa się dodatek za wysługę lat, otwiera się system wewnętrznych szkoleń. W 2018 roku średnie wynagrodzenie w SW wynosiło niecałe 3700 na rękę, ale z początkiem roku 2019 otrzymaliśmy podwyżki w wys. średnio 655 zł na etat. Kolejna podwyżka w wys. około 500 zł na etat ma być zrealizowana z początkiem roku 2020. W przeciągu około 13 miesięcy nasze pensje wzrosną o ponad 1000 złotych To znacząco podniesie wysokość uposażeń funkcjonariuszy.

Funkcjonariuszowi przysługuje ponadto dodatkowa trzynasta pensja, raz w roku tzw. mundurówka, dopłata do wypoczynku rodziny, pomoc w zagospodarowaniu w miejscu zamieszkania, dofinansowanie kupna mieszkania, świadczenie pieniężne na remont mieszkania i wiele innych korzyści, które znacząco podnoszą wysokość zarobków. Służba w strukturach SW podlegającej Ministerstwu Sprawiedliwości jest pracą stabilną, odporną na chwiejną koniunkturę gospodarczą. Mimo zmian w systemie emerytalnym zainteresowanie służbą nie maleje. Jeszcze niedawno funkcjonariusz mógł przejść na zaopatrzenie emerytalne po 15 latach służby. Mógł wówczas liczyć na emeryturę w wysokości 40 % ostatniej pensji. Obecnie nowo przyjęci funkcjonariusze na emeryturę będą mogli przejść po przepracowaniu minimum 25 lat i wieku powyżej 55 lat. Wówczas emerytura wyniesie 60 % ostatniego uposażenia.

Bez wątpienia praca w SW, a zwłaszcza w charakterze strażnika działu ochrony nie jest pracą dla każdego. Oprócz dobrej kondycji fizycznej kandydat musi cechować się bardzo dużą odpornością na stres, pracować bowiem będzie w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Ważne jest także aby był osobą asertywną. W naszych strukturach około 20 % funkcjonariuszy to kobiety. Dużym zainteresowaniem wśród nich zawsze cieszyły się stanowiska w dziale finansowym, prawnym, kadrach czy też praca jako wychowawca albo więzienny psycholog. Coraz częściej jednak ubiegają się one także o tak wymagające i trudne stanowiska, jak strażnik działu ochrony. Czas zdążył już zweryfikować na plus przydatność kobiet na tych stanowiskach.

Aktualne ogłoszenia o naborze do Służby Więziennej znajdują się na stronie sw.gov.pl w zakładce praca. Informacji udzielają też kadry poszczególnych jednostek.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego

Służby Więziennej w Białymstoku

kpt. Michał Zagłoba

tel. 795 499 570; 85 662 85 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.