Projekty

"Przedszkolak z tradycją"

Od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Gmina Miejska Hajnówka realizowała projekt pt. "Przedszkolak z tradycją". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich".


W okresie od lutego 2010 roku do maja 2010 roku w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce oraz w Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce odbyły się bezpłatne zajęcia dla 60 dzieci w ramach tego projektu.
W ramach projektu prowadzone były następujące rodzaje zajęć warsztatowych:
1. Spotkania z twórcami, na których przedstawiciele „ginących zawodów" wprowadzili dzieci w zagadnienia tradycyjnej, regionalnej sztuki ludowej. Warsztaty bazowały na doświadczeniach zaproszonych artystów, dały dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą twórcy i materiałem, w którym tworzy. Samodzielne tworzenie przedmiotów według wskazówek twórców: lepienie w glinie, wyplatanie, wykonanie podkowy, tkanie zapaski, umożliwiło dzieciom rozwijanie indywidualnych uzdolnień. Przedmioty wykonywane były tradycyjnymi metodami. Zostały zakupione materiały niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (wg zapotrzebowania twórców).
2. Spotkania taneczne, na których poprzez zabawy ruchowe dzieci nauczyły się podstawowych elementów regionalnego tańca ludowego i ruchu scenicznego. Zajęcia prowadzone były przez instruktora tańca ludowego. Zostały zakupione stroje ludowe dla 35 dziewczynek i 25 chłopców.
3. Mali twórcy to warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnię i wrażliwość dzieci na otaczający je świat. Zajęcia przyczyniły się do nauki samodzielności i koncentracji, rozwinęły indywidualne uzdolnienia dzieci oraz dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
4. Spotkania rodzinne, w których udział wzięło łącznie 120 osób, w tym 60 dzieci oraz 60 rodziców, głównie ojców. Były to spotkania podsumowujące realizację zajęć. Zaangażowanie rodziców wpłynęło na pogłębienie więzi rodzinnych, pozwoliło na spędzenie czasu z dziećmi, stworzyło okazję do zaprezentowania przez dzieci swoich umiejętności i talentów.
5. Wyjazdy edukacyjne – odbyły się trzy wyjazdy: wycieczka do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, udział w "Regionalnym festiwalu dziecięcej piosenki mniejszości narodowych" w Białymstoku oraz wycieczka do Skansenu w Dubiczach Cerkiewnych. Wyjazdy umożliwiły dzieciom poznanie zabytków, architektury, strojów ludowych regionu podlaskiego, przybliżyły im historię i kulturę regionu. Celem wyjazdu do Białegostoku było ponadto zapoznanie dzieci z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi Podlasie, rozwijanie ich zdolności i umiejętności muzycznych.

 

Wartość projektu wyniosła 49.990 zł i została w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych. Brak wkładu własnego Gminy Miejskiej Hajnówka.

                             

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt "Przedszkolak z tradycją" współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.