Informacja ze spotkania konsultacyjnego poświęconego projektowi Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

 We wtorek, 9 lutego, odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, wchodzącej w skład Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025. Celem konsultacji społecznych było poznanie i zebranie opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom Programie oraz stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu Programu. Spotkanie było elementem konsultacji społecznych ww. Programu, które trwają w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 19 lutego 2016 r.

 Podczas spotkania zaprezentowano harmonogram prac nad Programem, model prac, zasadnicze założenia dokumentu oraz wypracowane kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata. W części konsultacyjnej spotkania wywiązała się żywiołowa dyskusja co do przyszłości miasta. Obecni przedstawiciele różnych sfer funkcjonowania miasta: mieszkańcy, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, organizacji społecznych proponowali propozycje kierunków działań ale i konkretnych przedsięwzięć w różnych obszarach życia miasta, w tym głównie edukacji, kultury, estetyki miasta, architektury, przestrzeni miejskiej, bezpieczeństwa publicznego, turystyki, sportu.

 Konsultacje projektów wymienionych dokumentów strategicznych potrwają jeszcze do 19 lutego br. Do tego czasu przyjmowane są do nich uwagi, które należy składać na formularzu konsultacyjnym załączonym poniżej. Decyzję o zasadności wprowadzenia proponowanych zmian w projekcie strategicznych dokumentów podejmie Zespół powołany ds. opracowania Strategii.

 Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka w formie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 Projekty konsultowanych dokumentów dostępne są pod adresem: link

Magdalena Chirko
Koordynator ds. opracowania Strategii
Zastępca kierownika Referatu Polityki Gospodarczej

Załącznik: formularz konsultacyjny

 

Zdjęcia: Magdalena Chirko, Zbigniew Angielczyk

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.