Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2016-2018"

Hajnówka dnia 19.01.2016 r.

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

projektu Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2016-2018.

 

 

Termin konsultacji: od 28.12.2015 r. do 11.01.2016 r.

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2016-2018.

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenia możliwości zgłaszania uwag do w/w Programu.

Konsultacje miały formę pisemną w postaci zgłaszania na formularzu papierowym uwag, opinii i propozycji do projektu „Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2016-2018”, który został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka, na BIP Urzędu Miasta, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz wyłożony do wglądu w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 24, natomiast ogłoszenie o konsultacjach społecznych dodatkowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Ponadto do większości realizatorów i partnerów Programu zarówno ogłoszenie o konsultacjach społecznych jak i treść projektu Programu została przesłana dodatkowo drogą elektroniczną na adresy e-mail tych podmiotów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi/opinie/propozycje co do treści Programu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził: Dyrektor MOPS Barbara Zdzisława Wasiluk

Zatwierdził: Sekretarz Gminy Jarosław Grygoruk

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.