ZAPROSZENIE - Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" - miasto Hajnówka

W związku z wejściem w nowy okres programowania Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska" prowadzi prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dokument, który obecnie przygotowuje nakreśli główne kierunki rozwoju obszaru LGD „PB" do roku 2022.


W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne, których celem jest identyfikacja lokalnych problemów rozwojowych (potrzeb) oraz kreowanie pomysłów (projektów) w celu ich rozwiązania.
W przyszłym okresie programowania za pośrednictwem LGD Puszcza Białowieska będzie można ubiegać się o dofinansowanie zadań z dwóch funduszy:
- Europejskiego Fundusze Społecznego
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Informacje zebrane podczas spotkania pozwolą na zidentyfikowanie lokalnych podmiotów i osób mogących w przyszłości realizować zaplanowane cele poprzez realizację projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także będą miały wpływ na rozwój samorządów należących do LGD.
Planowany przebieg spotkania:
1. Informacje o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) i przebiegu prac nad strategią.
2. Prezentacja diagnozy obszaru w aspekcie społecznym i gospodarczym wraz z wstępną analizą SWOT.
3. Zebranie opinii i uwag dotyczących diagnozy i analizy SWOT.
4. Prezentacja możliwych obszarów wsparcia w nowym okresie programowania.
5. Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego problemów rozwojowych i jakości życia mieszkańców.
6. Zakończenie - ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.

 

Terminy spotkań w mieście Hajnówka:
21 września 2015 godz. 12.00 - sala nr 12 Urzędu Miasta
22 września 2015 godz. 16.00 - sala konferencyjna, Hajnowski Dom Kultury
23 września 2015 godz. 12.00 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.