INFORMACJA Burmistrza Miasta Hajnówka z konsultacji projektów Uchwał Rady Miasta

INFORMACJA Burmistrza Miasta Hajnówka z konsultacji projektów Uchwał Rady Miasta w sprawach:

  • określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania,
  • określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli,
  • uchwalenia Statutów Osiedli

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Konsultacji Społecznych stanowiącego załącznik Uchwały Nr VI/32/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 103, poz.1183) zarządzeniem Nr 42/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 kwietnia 2015 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Hajnówka w sprawach: 1) określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania, 2) określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli, 3) uchwalenia Statutów. Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców miasta Hajnówka w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Hajnówka przedstawianych do konsultacji. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy miasta Hajnówka, stale zamieszkujący na obszarze miasta .Konsultacje były przeprowadzone w formie pisemnej badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektów uchwał Rady Miasta Hajnówka w sprawach określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania, określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli, uchwalenia Statutów Osiedli na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl i przyjmowanie uwag, propozycji na piśmie za pomocą formularza: „Uwagi, propozycje mieszkańców miasta dotyczące konsultacji w sprawie projektu Rady Miasta Hajnówka uchwały w sprawie ......" który można było pobrać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka oraz ze strony internetowej www.hajnowka.pl. Konsultacje odbyły się w okresie 27.04.2015 r.- 18.05.2015 r.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. uwagi zgłosił Pan Janusz Puch zamieszkały Hajnówka jak niżej:

Nazwa projektu uchwały:

uchwalenia Statutów Rad Osiedli

Obecny zapis (zapis z projektu konsultowanej uchwały)

Proponowane brzmienie zapisu

Uzasadnienie

Paragraf 5.3

Kadencja Rady Osiedla i Zarządu Osiedla trwa 4 lata

Kadencja Rady Osiedla, Zarządu Osiedla trwa od dnia powołania Rady Osiedla i upływa z końcem kadencji Rady Miasta Hajnówka.

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady i Zarządu Osiedli i są zgodne z paragrafem 39 -zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.

Paragraf 13.9

Po zakończeniu kadencji Przewodniczący pełni funkcję do chwili wyboru nowego

Paragraf 13.9 wykreślić

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady i Zarządu Osiedli i są zgodne z paragrafem 39 -zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.

 

Dodać paragraf 19.7 w brzmieniu: Przed ustaniem kadencji Rady Miasta, składa Radzie Osiedla, Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta końcowe sprawozdanie ze swojej działalności.

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady i Zarządu Osiedli i są zgodne z paragrafem 39 -zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.

 

W dniu 18 maja 2015 r. uwagi zgłosił Pan Piotr Mironczuk zamieszkały Hajnówka jak niżej:

Nazwa projektu uchwały:

określenie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli

Obecny zapis (zapis z projektu konsultowanej uchwały)

Proponowane

brzmienie zapisu

Uzasadnienie

Rozdział 1 zasady ogólne par.5

Dla ważności wyborów do rad osiedli niezbędny jest udział co najmniej 30% ilości osób uprawnionych do głosowania w dniu ostatnich wyborów do Rady Miasta mieszkańców danego osiedla.

Ważność wyborów do rad osiedli zastąpić określeniem "zebranie" Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do glosowania. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez wzglądu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu.

W projekcie zaproponowano zaporowy zapis dla powołania rad osiedli. Biorąc pod uwagę całą procedurę opisanej biurokracji oraz dotychczasową frekwencje w przeprowadzonych wyborach do rady miasta z góry jest przewidywalny wynik takich zapisów co w konsekwencji doprowadzi do paraliżu powołania rad osiedli. Czy o to chodzi?

 

Ustosunkowując się do zgłoszonych wniosków Burmistrz Miasta proponuje jak niżej:

 

Nazwa projektu uchwały:

 

uchwalenia Statutów Rad Osiedli

 

Obecny zapis (zapis z projektu konsultowanej uchwały)

Proponowane brzmienie zapisu

Proponowany zapis po analizie przez Burmistrza Miasta

Uzasadnienie

Paragraf 5.3

Kadencja Rady Osiedla i Zarządu Osiedla trwa 4 lata

Kadencja Rady Osiedla, Zarządu Osiedla trwa od dnia powołania Rady Osiedla i upływa z końcem kadencji Rady Miasta Hajnówka.

KADENCJA RADY OSIEDLA UPŁYWA Z KOŃCEM KADENCJI RADY MIASTA.

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady

Paragraf 13.9

Po zakończeniu kadencji Przewodniczący pełni funkcję do chwili wyboru nowego

Paragraf 13.9 wykreślić

BURMISTRZ MIASTA AKCEPTUJE ZGŁOSZONY WNIOSEK.

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady

 

Dodać paragraf 19.7 w brzmieniu: Przed ustaniem kadencji Rady Miasta, składa Radzie Osiedla, Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta końcowe sprawozdanie ze swojej działalności.

BURMISTRZ MIASTA PROPONUJE POZOSTAWIENIE ZAPISÓW W TAKIEJ FORMIE JAK PROJEKCIE UCHWAŁY.

w paragrafie 19 ust. 1 pkt. 6 jest zapis, że Zarząd składa półroczne i roczne sprawozdanie z działalności Rady.

 

Nazwa projektu uchwały:

 

określenie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli

 

Obecny zapis (zapis z projektu konsultowanej uchwały)

Proponowane

brzmienie zapisu

Proponowany zapis po analizie przez Burmistrza Miasta

Uzasadnienie

Rozdział1 zasady ogólne par.5

Dla ważności wyborów do rad osiedli niezbędny jest udział co najmniej 30% ilości osób uprawnionych do głosowania w dniu ostatnich wyborów do Rady Miasta mieszkańców danego osiedla.

Ważność wyborów do rad osiedli zastąpić określeniem "zebranie" Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do glosowania. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez wzglądu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu.

BURMISTRZ MIASTA PROPONUJE POZOSTAWIENIE ZAPISÓW W TAKIEJ FORMIE JAK W PROJEKCIE UCHWAŁY

Zaproponowany projekt uchwały jest ordynacją wyborczą do jednostek pomocniczych gminy i zapewnia demokratyczny wybór przedstawicieli rad osiedli

 

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.