Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Projekt „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne.


Okres realizacji projektu latach 2013-2014, a jego szacunkowy koszt, to 6 513 747,03 zł, w tym 5 110 743,21 zł pochodzi z EFRR, a pozostała kwota pochodzi z budżetu Miasta Hajnówka.
Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie jednego zwartego terenu inwestycyjnego pod działalność gospodarczą o łącznej powierzchni 6,96 ha wraz z przebudową drogi dojazdowej. Niniejszy projekt obejmuje przebudowę ciągu dalszego ul. dr T. Rakowieckiego w zakresie budowy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, jezdni o nawierzchni asfaltowej, jednostronnego chodnika, zjazdów publicznych, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych oraz zieleńców.
Celem nadrzędnym projektu jest stymulowanie rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego poprzez tworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Cel bezpośredni projektu to: zapewnienie potencjalnym inwestorom dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na wyznaczonym terenie oraz pozyskanie inwestorów, którzy lokalizując na terenie inwestycyjnym przygotowanym w ramach projektu przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu.

Paweł Denisiuk

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.