XXXIX Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 14-19.09.2020 r.

15391305 372387489771312 8573638206457126953 o

W tym roku festiwal zmienił aurę z wiosennej na jesienną. Jednak nie zmienił swojego wyjątkowego klimatu, przepełnionego duchowością wyjątkowego cerkiewnego śpiewu, nawet mimo trudności organizacyjnych wywołanych epidemią.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 17-18 września od godz. 16.00. Wstęp na przesłuchania jest bezpłatny. Planowane są koncerty towarzyszące, wystawy oraz seminarium.

Na odbiorców czekają duchowe i artystyczne doznania wywołane przepięknym śpiewem cerkiewnym, ekspozycjami wystawowymi (fotografie, ikony) poświęconymi życiu cerkwi prawosławnej m.in. „Z ikoną przez świat…”, „Święte kąty podlaskie oczami młodego człowieka”, „ Arcybiskup Miron – nieść pokój, kochać ludzi”.

Podczas seminarium pt. „Problemy wykonawcze duchowo – artystycznego przesłania muzyki cerkiewnej”, prelegenci i uczestnicy podejmować będą dyskusję nad istotą i podnoszeniem jakości muzyki cerkiewnej.

Koncert Inauguracyjny, Koncerty Galowe oraz przesłuchania konkursowe będą transmitowane m.in. na profilu fb.com/hajnowskiednimuzykicerkiewnej oraz stronie cerkiew.pl, TVK Hajnówka.

Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie www.festiwal.cerkiew.pl

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną oraz dbałość o bezpieczeństwo publiczne organizatorzy zastrzegają ograniczoną liczbę osób podczas wszystkich wydarzeń festiwalowych.

Harmonogram XXXIX MFHDMC – Hajnówka 2020 

I.                Inauguracja ***   14.09.2020r, godz. 18.00, Sobór Św. Trójcy

I. Chór Kijowskiej Akademii Duchowej -    Kijów, Ukraina ( koncert online)

1. Psalm 103 – opracowanie muzyczne na podobieństwo „Powielennoje tajno”

2. Priididie wsiemirnoje uspienie – medlodia starożytna

3. Błażen Muż – opr. prot. T. Mudrak

4. O diwnoje czudo – Stichiry Uspieniu na Hospodi Wozwach

5. Drejdie sień zakonnaja – muz. A. Kastalski

6. Swietie Tichij – muz. P. Iwanow – Radkiewicz

7. Hospod Wocarysia – Prokimien

8. Cewniceiu piesniej duchownych – Stichira Prepodobnym Pieczerskim

9. Nynie otpuszczajeszy – muz. N. Cololo

10. Bohorodice Diewo – muz. N. Butomo

11. Małoje sławosłowie – muz. A. Kastalskij

12. Chwalitie Imia Hospodnie – muz. A. Skrypnikow

13. Pokajanija otwierzi mi dwieri – muz. P. Czesnakow

14. Jedinorowdnyj Synie – muz. M. Reczkunow

15. Hospod’ proswieszczenie moje – A. Nikolskij                       

 

II. Reprezentacyjny Chór Soboru Św. Trójcy – Hajnówka, Polska

1. Błahosłowi dusze moja Hospoda – psalm 102, muz. Władimir Samarin

2. K Bohorodice pryleżno nynie prytiecem – muz. Aleksandr Archangielskij

3. Oj zijszła zoria – pieśń paraliturgiczna, solo: Kamil Wasiluk

4. Dostojno jest’ – muz. Dmitrij Bortnianskij

5. Płotiju usnów – mel. grecka, harmonizacja Siergiej Kryłow

6. Chrystos woskresie – muz. Pawieł Grebienszczykow, solo: Justyna Marczuk

7. Błahosłowi dusze moja Hospoda – muz. Michaił Ippolitow – Iwanow

8. Jedinorodnyj Synie – muz. ks. Siergiej Bogosłowskij

9. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow, ojciec

10. Utwierdi Boże – muz. Aleksiej Kosołapow, solo: Kamil Wasiluk

11. Swietie tichij – muz. Aleksandr Archangielskij

12. Nynie otpuszczajeszy – muz. Aleksandr Kastalskij

13. Chwalitie imia Hospodnie – muz. Iwan Smirnow

14. Ot Junosti mojeja – muz. Nikołaj Ozierow

15. Anhieł wopijasze – muz. Fiodor Makarow, trio: Justyna Marczuk, Daria Wasiluk, Beata Dawidziuk - Iwacik

16. Bohorodice Diewo – muz. Siergiej Rachmaninow

 

II.              Wystawy    15.09.2020r

Otwarcie wystaw odbędzie się 15.09.2020r.

1. Wystawa „Z ikoną przez świat…” – (HDK – ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka) GODZINA 12:00

2. Wystawa o Janie Pawle II - (HDK – ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka) GODZINA 12:00

3. Wystawa "Chrońmy Mokradła"  - (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:30

4. Wystawa „Święte kąty podlaskie oczami młodego człowieka” – (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:00

5. Wystawa „ Arcybiskup Miron – nieść pokój, kochać ludzi” – (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:00

 

        II.      Seminarium naukowe 16.09.2020r, godz. 10.00, Prawosławne Seminarium Psalmistów w Hajnówce

Temat: „Problemy wykonawcze duchowo – artystycznego przesłania muzyki cerkiewnej”

Prowadzący: Prof. Włodzimierz Wołosiuk

Prelegenci: Ireneusz Ławreszuk oraz Bazyl Dubec

 

III.            Chóry    17.09.2020r., godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

I dzień przesłuchań.

I. Zespół Wokalny Armonia – Białystok, Polska

1. Dostojno jest’ – melodia macedońska

2. Molitwa żenam mironosicam – muz. A Grinczenko

3. Zastupnice usierdnaja – muz. P. Czesnokow

4. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik

5. Bohorodice Diewo – muz. S. Rachmaninov

 

II. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała – Orla, Polska

1. Bohorodice Diewo Radujsia – mel. grecka

2. Swiatyj Boże – mel. lokalna

3. Nynie otpuszczajeszy – ławrskij podobien 6 tonu

4. Wzbrannoj Wojewodie – ks. D. Allemanow

5. Swietie tichij – mel. skitu św. Eliasza z Atosu

6. Wieliczyt Dusza Moja Hospoda – mel. monasteru leśniańskiego

7. O Wsiepietaja Mati – pieśń do Matki Bożej

 

III. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – Siemiatycz, Polska

1. Swietie tichij – muz. P. Hrebieńszczykow

2. Błażen muż – muz. A. Archanhielskij

3. Błagosłowi dusze moja Hospoda – muz. E. Juniek

4. Dostojno jest’ – muz. P. Diniew

5. Iże Chieruwimy – muz. A. Denisow

 

IV. Chór Parafii Prawosławnej pw. Cudownego Obrazu Zbawiciela – Rogawka, Polska

1. Błagosłowi dusze moja – harmonizacja znamiennoho raspiewa

2. Iże chieruwimy – mel. obichodu cerkiewegoo

3. Dostojno Jest’ – mel. Optinoj Pustyni

4. Otcze Nasz – mel. podlaska

5. Błażen muż – mel. Ławry Poczajowskiej

6. Spit Sijon – pieśń paraliturgiczna

 

V. Zespół Wokalny Esperimento – Białystok, Polska

1. Swiatyj Boże – Anonim XVII w.

2. Swietie tichij – muz. A. Arhanhielskij

3. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow

4. Bogorodice Diewo – muz. S. Rachmaninow

5. Ot junosti mojeja – muz. J. Juniek

6. Okom błahoutrobnym, Gospodi – muz. I. Denisowa

 

VI. Chór dziecięco – młodzieżowy Soboru św. Trójcy – Hajnówka, Polska

1. Błahosłowi dusze moja Hospoda- starynnyj napiew

2. Wjun nad wadoj- pieśń paraliturgiczna

3. Chwalitie imia Hospodnie- D.Arzumanowa

4. Tieło Chrystowo

5. Widiechom swiet istinnyj

 

Przesłuchania Online:                

VII. Chór Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi Rosyjskiej – „Wmiestie” – Kłajpeda, Litwa

1. Dnies’ Christos w Wiwleiemie” – opr. W. Fajnier

2. Anhieł Wopiasze – melodia bizantyjska, opr. I. Sachno

3. „Piatidiesiatnica” stichira na litii – Koncert, opr. A. Aleksiejewoj

4. Mati Mira – muz. W. Ponomarewa

5. Ddukit, dzukit girneles – litewska pieśńnarodowa, muz. D. Bejnarites

 

VIII. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja – Irpień, Ukraina

1. Stichira na Hospodi wozzwah śpiewana podczas święta Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – O, Diwnoje Czudo – melodia Łwry Kijowsko– Pieczerskiej

2. Swietie Tichij – muz. P. Chesnakov

3. Ot junosti mojeja – M. Ippolitov – Ivanov

4. Błażeni jarze izbrał – muz. Mitropolita Ionafan Jereckich

5. Koncert Świętej Trójcy – muz. N. Cololo

 

IX. Chór Młodzieżowy Cerkwi Prawosławnej pw. Narodzenia Pańskiego – Grodno, Białoruś

1. Antyfona piątego głasu – opracowanie Arcybiskupa Ionafana, red. M. Sidorovoj

2. Woskresienije Chrystowo Widiewsze – muz. Pawieł Hrihoriewicz Czesnakov

3. Dostojno Jest’ – melodia Cara Fiodora

4. Preczystaja Dzieva – kolęda

5. Iszczite Boha (religijny wiersz) – muz. A. Zubricz

 

X. Łampada Chór dziecięco – młodzieżowy przy szkółce niedzielnej Cerkwi Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych – Kursk, Rosja

1. Błagosłowi Dusze moja, Hospodi – muz. M. Ipolitov – Ivanov

2. Chrystos Woskresie – melodia Serbska, opracowanie T. Ostoich

3. Wo Carstwii Twojem – opracowanie O. Ryltsov

4. Zadostojnik Paschy – muz. P. Dinev

5. Aszcze ostawlu Tia, Hospodi – muz. A. Aleksiejeva

 

XI. Chór Młodzieżowy Omofor – Prużany, Białoruś

1. Daj dobryj Boża – muz. redakcja muzyczna Kaszpura

2. Nynie Otpuszczajeszy – muz. Arhanhielskij

3. Dostojno Jest’ – muz. Dinev

4. Umołkajet Nynie (tropar do ikony Matki Boskiej Orędowniczki Grzesznych) – muz. N. Ozierov

5. Prokimien wielikij – Nie otwrati lica Twojeho – polesskij obichod

6. O, Maryja Mati Boża – biełaruskij kant.

 

IV.            Chóry     18.09.2020r., godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

II dzień przesłuchań.

I. Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej

1. Bogorodice Diewo radujsia – S. Trubaczew

2. Jedinorodnyj Synie – M. Reczkunow

3. Oj ziszła zoria – M. Leontowicz solo: Michał Skiepko

4. Swietie tichij – A.Kastalskij

5. Ot junosti mojeja – harmonizacja N.Ozierowa, opr. Archimandryta Matwieja

6. Blagosłowi dusze moja Hospoda – F. Masnikowa, solo: Michał Skiepko

 

II. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Dojlidach – Białystok, Polska

1. Grabarka – muz. Wiktor Krukowski

2. Preczystienskij chram – muz. Wiktor Krukowski

3. Bogorodice Diewo – muz. Wiktor Krukowski

4. Swiatyj Boże – muz. I. Denisowa

5. Wiecznaja pamiat’ – muz. Jeleckij

 

III. Chór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – Bielsk Podlaski, Polska

1. Swiatyj Boże – melodia z XVII w.

2. Swietie tichij – muz. N. Kolesniczenko

3. Wsiewo – to na wsiewo – muz. J. Denisowa

4. Wiera wieczna – hymn św. Mikołaja Serbskiego

5. Radujtiesia ludije – muz. A. Sarti

6. Wiera, Nadieżda, Lubow – muz. I. Liepieszyński

 

IV. Chór Psalmistów i Dyrygentów Diecezji Warszawsko – Bielskiej

1. Triswiatoje – muz. I. Denisowa

2. Jedinorodnyj Synie – muz. P. Czesnokow

3. Płotiju usnuw – muz. Mitropolita Jonafan

4. Nynie otpuszczajeszi – muz. M. Strokina, redakcja A. Fatiejewa, solo: Daniil Isaiev

5. Wo carstwii Twojem – muz. S. Bogosłowski

6. Iże Chieruwimy – muz. G. Muzyczesku

7. Boże wo imia Twoje Spasi mia – muz. F. Stepanow

 

Przesłuchania Online:

V. Młodzieżowy Chór Szkoły Podstawowej nr 201 „Fest” – Mińsk, Białoruś

1. Wielikoje Sławosłowije – muz. Apostoł Nikołajew Strumsky

2. Iże Chieruwimy – muz. W. Polakov

3. Miłost’ Mira – muz. G. Lapajev

4. Dostojno Jest’- muz. L. Szchleg

5. Stichira Swiatomu Gawriiłu – L. Szchleg

 

VI. Zespół Wokalny Recha – Mozyr, Białoruś

1. Wołswi, Piersidstii Carie – Stichira Rożdżestwa Chrystowa, 5 głas, znamiennyj raspiew

2. Nie umołczim – muz. P. Czesnakov

3. Utoli moja pieczali – Kondak akafista pred ikonuju Bożej Matiery, monachinia Iulianija

4. Sława Otcu i Synu – muz. D. Bortniansky

5. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik

6. Mnohaja Lieta – muz. A. Zakrevsky

 

VII. „Axios” Chór dziecięco – młodzieżowy Szkółki Niedzielnej Cerkwi prawosławnej pw. Sergiusza z Radoneża – Krzywy Róg, Ukraina

1. Błogosłowi, Dusze moja, Hospodi – muz. G. Lapaev

2. Gloryfikacja mnicha Sergiusza z Radoneża. – muz. U. Tandelova

3. Priiditie, ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnakov

4. Dostojno Jest’ – muz. E. Azeeva

5. Wo Carstwii Twoim – muz. D. Hristova

6. Kondak Akafista Swiatomu Apostołu Andreju Pierwozwannomu –muz. I. Denisova

 

VIII. Chór Doros – Rosja, Moskwa

1. Priiditie wospoim, ludije – muz. D. Bortniansky (Koncert nr. 15), opracowanie dla chóru męskiego K. Senchenko

2. Dusza moja prehresznaja –z repertuaru Sirin, zespołu Doros

3. W pamiat’ wiecznuju – muz. N. Kedrov

4. Da isprawitsia molitwa moja – muz. P. Czesnakov, opracowanie dla chóru męskiego G. Smirnova

5. Chystos Woskresie – troparion Paschy – z repertuaru Ihumiena Nikifora (Kir’zina), muz. A. Kastalsky

 

IX. Chór Kameralny „Błahowiest” – Ryga, Łotwa

1. „Czudotwornyje liki pred Swiatyja Ikony” – opracowanie Yuri Falik

2. Psalm 150 – muz. Georgs Pelecis

3. Tiebie Pojem – muz. Nikolay Golovanov

4. Spasi, Boże, ludi Twoja – muz. P. Czesnakov

5. Patriarsze Mnoholetie

 

             V. Zakończenie   19.09.2020r

Godzina 13:00 – Ogłoszenie wyników (HDK)

Godzina 15:00 – Koncert Galowy w Soborze św. Trójcy w Hajnówce (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15)***

Godzina 19:00 – Koncert Galowy w Cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku (ul. Trawiasta 5)

 

            VI.  Koncerty Towarzyszące  

Nowo Berezowo – Rogawka, Siemiatycze, Orla 17.09 – 18:30

Siemiatycze – Chór Duchowieństwa 18.09 – 19:30

Bielsk Podlaski – Armonia 17.09 – 18:30

Michałowo – św. Proroka Eliasza 18.09 – 19:00

Uczta Folklorystyczna w Nadleśnictwie Hajnówka***

 

* W przypadku nie dotarcia chóru z Ukrainy spowodowanego sytuacją epidemiologiczną, na Koncercie Inauguracyjnym wystąpi Reprezentacyjny Chór z Soboru św. Trójcy.

** Przyjazd chóru jest zależny od sytuacji związanej z COVID-19.

*** Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, udział w Uczcie Folklorystycznej i Koncertach Inauguracyjnym oraz Galowym możliwy jest wyłącznie za ukazaniem zaproszenia.

 plakat v6a DRUK-1

program

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.