Potrójny jubileusz w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce

25-lecie-parafii-CiM Hajnowka 22.082020-r-35
Dziękczynne "Te Deum" wybrzmiało podczas Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka 22 sierpnia 2020 r. w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce.

 

Okazją do świętowania stały się trzy jubileusze: 25-lecie erygowania hajnowskiej parafii, 40-lecie powstania NSZZ Solidarność oraz 74. rocznica męczeńskiej śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Homilię wygłosił ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz. Odniósł się do słów proroka Ezechiela, który przed wiekami wyrażał radość z tego, że „chwała Pańska weszła do świątyni” (Ez 43,2). Była ona znakiem Bożej obecności wśród Narodu Wybranego. Ekscelencja nawiązał do historii powstania świątyni jerozolimskiej. Mimo starań, król Dawid nie był w stanie zbudować świątyni, z powodów swoich grzechów i moralnych niedoskonałości. Uczynił to dopiero jego syn Salomon, który z pokorą pytał: „Czy jednak naprawdę zamieszka Pan Bóg na ziemi?” (1Krl 8,27). Przez wieki świątynia króla Salomona była centrum życia Narodu Wybranego.

W czasach nowo testamentalnych następcy Chrystusa, pomimo różnych zagrożeń, zabiegali, aby mieć miejsce na wspólną modlitwę. Musiało upłynąć ponad trzysta lat, aby można było zacząć budować świątynie chrześcijańskie. Na przestrzeni dwóch tysięcy lat powstało ich wiele, ale i wiele zostało zniszczonych czy wręcz zburzonych.

Ks. Biskup przypomniał opinię niektórych historyków, którzy twierdzą, że pierwszy kościół na ziemiach polskich został zbudowany na górze Wawel przynajmniej sto lat przed Chrztem Polski. Było to prawdopodobnie związane z przyjęciem chrześcijaństwa przez Słowian Południowych. Dzieła ewangelizacji na tych terenach dokonali dwaj święci Cyryl i Metody, którzy patronują hajnowskiej parafii. „Zatrzymałem się na tej historii, ponieważ dzięki temu lepiej możemy zrozumieć, dlaczego nowy kościół został powierzony pod opiekę dwóch braci, ogłoszonych przez Stolicę Apostolską Świętymi. Także dla podkreślenia wspólnoty słowiańskiej. Sądzę, że dzięki temu rozwijający się kult świętych Cyryla i Metodego, wzmocni duchowość słowiańską, a starożytnym tradycjom nada nowe życie, łącząc to z naukowymi badaniami także ze strony Kościoła Katolickiego, mad chrześcijańska tradycją słowiańską” – powiedział ks. Biskup. Podziękował również wszystkim budowniczym świątyni na czele z ks. Proboszczem.

Przed Eucharystią ks. dr Mariusz Boguszewski przypomniał zebranym historię parafii w Hajnówce. W oparciu o przygotowaną prezentację dokumentów, zdjęć oraz statystyk podsumował dwadzieścia pięć lat działalności parafii.

Swoistą ucztą dla ducha był patriotyczny program artystyczny w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego z Gdańska oraz Dariusza Kowalskiego z Warszawy. Słowem, muzyką i obrazem opowiadali tragiczną i bolesną historię Polski. Nie zabrakło również występu Zbigniewa i Dawida Derewońko z Ciechanowca. Oprawę muzyczną podczas liturgii zapewnił Chór Leśników Puszczy Białowieskiej oraz parafialny chór męski.

Znaczenie uroczystości podkreśliła obecność pocztów sztandarowych: Zarządu Regionu Podlasie NSZZ Solidarność z Białegostoku, Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność w Hajnówce, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce oraz Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce.

Z okazji jubileuszu list gratulacyjny przesłał Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. Wyrażono również wdzięczność ks. Proboszczowi, który swą posługę nieprzerwanie pełni od początku istnienia parafii.

Na placu przykościelnym umieszczono figurę Chrystusa cierniem ukoronowanego. Stanowi ona pamiątkę jubileuszu parafii. Jej poświęcenia dokonał ks. bp Piotr Sawczuk.

Druga część spotkania miała miejsce w Nadleśnictwie Hajnówka. Goście mieli okazję obejrzeć przygotowane wystawy upamiętniające historię parafii Świętych Cyryla i Metodego, powstanie Solidarności oraz Danutę Siedzikównę. Podczas okolicznościowych wystąpień podkreślano rolę i znaczenie NSZZ Solidarność nie tylko w przeszłości, ale i w czasach współczesnych. Opiera się ona na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, które leżą u podstaw fundamentu europejskiego. Wybrzmiał również silny związek, jaki łączy ruch solidarnościowy z Kościołem.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz parlamentarnych na czele z posłem Jarosławem Zielińskim i senatorami Jakiem Boguckim oraz Mariuszem Gromko, władz samorządowych, NSZZ Solidarność, służb mundurowych: policji, służby więziennej, straży pożarnej, straży granicznej, leśników oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Wraz z miejscowym proboszczem ks. kan. Zygmuntem Bronickim gospodarzem spotkania był Roman Sadokierski – przewodniczący Oddziały Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Hajnówce oraz Mariusz Agiejczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

źródło i więcej zdjęć na: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/potrojny-jubileusz-w-hajnowce/


Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.