Projekty

"Atrakcyjna szkoła dziś - jutro inteligentny obywatel"

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych i gimnazjach podległych Gminie Miejskiej Hajnówka realizowany był projekt pt. "Atrakcyjna szkoła dziś - jutro inteligentny obywatel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów (...)


W ramach realizacji projektu, w okresie od października 2009r. do czerwca 2010r., odbyły się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla 867 uczniów z języków obcych, warsztaty informatyczne, ekologiczne, turystyczne oraz z przedsiębiorczości, a także zajęcia socjoterapeutyczne z psychologiem i pedagogiem dla gimnazjalistów. Zostały zorganizowane wycieczki, rajdy, konkursy międzyszkolne z atrakcyjnymi nagrodami. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymał bezpłatny zestaw materiałów dydaktycznych. Ponadto szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, ekrany i laptopy. Wartość projektu wyniosła 445 690,00 zł i w 100% została sfinansowana ze środków zewnętrznych. Brak wkładu własnego Gminy Miejskiej Hajnówka.
Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, a także do zróżnicowania i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej hajnowskich szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

                             

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt "Atrakcyjna szkoła dziś-jutro inteligentny obywatel" współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.