Projekty

Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Hajnówka – budowa ulic: Żabia Górka i Odległa

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU

REGIONALNEGO

 

Projekt Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Hajnówka – budowa ulic: Żabia Górka i Odległa” współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Priorytetu II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego. Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

 

 

Projekt został zrealizowany w okresie 12 lutego 2009 r. do 30 września 2009 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 034 568,14 zł w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: 1 303 381,65 zł oraz wkład własny Miasta Hajnówka 1 731 186,49 zł.

Łączna długość drogi gminnej wynosi 1,728 km, w tym ulicy Żabia Górka o nr 108528B o długości L = 0,775 km oraz ulicy Odległej o nr 108418B o długości L = 0,953 km, wybudowanie i oznakowanie ścieżek rowerowych o długości 0,703 km oraz wybudowanie chodników o łącznej powierzchni 3749,45 m2

Realizacja projektu „Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Hajnówka – budowa ulic: Żabia Górka i Odległa” pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów: oszczędność czasu przejazdu po realizacji inwestycji, zwiększenie ilości miejsc postojowych w mieście o 92, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych. Poprawiła się przepustowość komunikacyjna Hajnówki, płynność ruchu i komfort jazdy, bezpieczeństwo pieszych po wybudowaniu ciągów pieszych wraz z wysepkami azylu. Budowa ścieżki rowerowej przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe (tablice informacyjne, znaki drogowe, drogowskazy) i poziome drogi. Poprawiła się dostępność do infrastruktury i dostępność komunikacyjna z zewnątrz, umożliwiająca szybki i bezpieczny dostęp do sieci dróg. Poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury komunikacji będzie możliwe szybkie przemieszczania się ludności w ośrodku miejskim i obszarach podmiejskich.


Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.