Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Hajnówka, dnia 6 października 2020 r.

PG.523.13.2020

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Termin konsultacji: od 23 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

Przedmiotem konsultacji był „Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, który został opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka oraz wyłożony do wglądu w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka, w pokoju nr 220.

W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi jednej organizacji. Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag oraz informacje o ich uwzględnieniu zawiera załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

                                                            Protokół sporządziła:                                                                                                     Zatwierdził:

                                                              Barbara Dmitruk                                                                                                           Jerzy Sirak

                                                                 Inspektor                                                                                                                    Burmistrz

 

Załącznik do protokołu

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok:

 

Lp.

Podmiot zgłaszający uwagę / opinię

Sugerowana zmiana

Uzasadnienie zgłaszającego

Stanowisko

1

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej Unisono

ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka

W załączniku nr 1 do Programu współpracy w punkcie 7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego lit c) zmiana zapisu na „Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Hajnówce

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Hajnówce funkcjonuje od 2008 r. Absolwenci i uczniowie szkoły występują przy okazji uroczystości miejskich, szkolnych. Szkoła organizuje koncerty dla mieszkańców miasta. Uzdolnione muzycznie dzieci z Hajnówki mają możliwość rozwoju swojej pasji poprzez naukę w Szkole Muzycznej.

Zapis punktu 7 lit c zmieniono na „Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej”

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.