Zapraszamy NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE - warsztat konsultacyjny z użyciem map

logo Fundusze Europejskie wiedza edukacja rozwoj                                                                                         logo Europejski Fundusz Spoleczny

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logo strategia

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

 

 

Zapraszamy NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

- warsztat konsultacyjny z użyciem map

 

 

w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) godz.15.00

 

w Urzędzie Miasta Hajnówka, sala nr 12

 

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz

uczestniczysz w budowaniu przyszłości naszego miasta.

Czego dotyczą konsultacje:

Konsultacje dotyczą projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka sporządzanego na podstawie podjętej intencyjnej Uchwały Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r.

Cele przeprowadzenia pogłębionych konsultacji:

  • Poinformowanie mieszkańców miasta o zamierzeniach polityki przestrzennej gminy w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  • Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wyrażenia swojej opinii, stanowisk i propozycji.

  • Przekazanie informacji dotyczących planowanych zmian związanych z przeznaczeniem terenów w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący.

  • Pogodzenie interesów osób prywatnych, instytucji jak również przedsiębiorców.

  • Potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,

  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową, mieszkaniową i inną.

 

Informujemy, iż w celu umożliwienia uczestnictwa w konsultacjach istnieje możliwość zapewnienia transportu do miejsca konsultacji - osobom o szczególnych potrzebach (z niepełnosprawnością ruchową). Chęć takiego uczestnictwa należy zgłosić wcześniej w terminie minimum 3 dni przed wydarzeniem pod numerem telefonu 85 6826442 (Urząd Miasta Hajnówka, Referat Budownictwa i Inwestycji) w godz.7.30.- 15.3

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.