ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych (RAD OSIEDLI) na terenie miasta Hajnówka

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, gminy mogą tworzyć jednostki pomocnicze. Dotychczas miasto Hajnówka podzielone było na jednostki pomocnicze–osiedla Nr 1, 2, 3, 4, 5. Od kilku lat obserwuje się, że mieszkańcy miasta nie utożsamiają się z miejskim samorządem pomocniczym. Świadczy o tym chociażby fakt braku zainteresowania podczas organizacji wyborów do rad osiedli zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r. Powołana wówczas Miejska Komisja Wyborcza działała na podstawie obowiązujących uchwał w tym zakresie. Członkowie Komisji pracowali społecznie i pełnili dyżury, by przyjmować zgłoszenia kandydatów. Zgłoszenia kandydatów mogły być dokonane z poparciem 20 mieszkańców. Miejska Komisja włożyła wówczas wiele pracy w przygotowanie druków informacji które pomogłyby mieszkańcom w zgłoszeniach. Zgłoszone zostały tylko dwie osoby w okręgu nr 1 i 3. W związku z tym nie było podstaw do przeprowadzania wyborów.

Dotychczasowe zadania realizowane przez osiedla, polegające głównie na kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego przejąć mogą radni Rady Miasta, wyłonieni w ostatnich wyborach i tu należy zwrócić uwagę na fakt, że podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli aktywne zainteresowanie sprawami społeczności oraz poczucie odpowiedzialności za jej dobro. Skoro zaś żyjemy razem, każdy powinien aktywnie kształtować rzeczywistość, zmieniać ją na lepsze - dla dobra swojego i ogółu i widać to zainteresowanie wśród mieszkańców przy realizacji budżetu obywatelskiego.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Miejskiej Hajnówka o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Hajnówka.

Jedna osoba może złożyć tylko jedną ankietę. W przypadku złożenia kilku ankiet przez tą samą osobę, żadna z tych ankiet nie będzie brana pod uwagę podczas analizy wyników konsultacji.

Ankiety anonimowe nie będą brane pod uwagę przy analizie wyników konsultacji.

Ankieta dostępna jest na hajnowka.pl i bip.hajnowka.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 219, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Wypełnione ankiety należy składać w terminie od dnia 25 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, do dnia zakończenia konsultacji, tzn. 10 października 2019 roku (data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka).

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

PLIK DO POBRANIA:

ANKIETA

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.