Przewodniczący zwołuje obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka - 30 marca 2016r.

Hajnówka, dnia 14.03.2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2016

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890 ) zwołuję obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 marzec 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 – parter) przy ul. Aleksego Zina 1.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 23 stycznia 2016 r. do 8 marca 2016 r.

 6. Informacja o działalności, funkcjonowaniu i potrzebach Zamiejscowego Wydziału Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  a)zmian w budżecie miasta na 2016 rok,

  b)programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok,

  c)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 8. Wolne wnioski zapytania.

 9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Switch mode views:
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.