Informacja z I spotkania poświęconego Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2035 plus

02

W dniu 29 października 2015 r., w czwartek, odbyło się pierwsze, warsztatowe spotkanie eksperckie w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2035 plus.

 

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele sektora nauki, przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych, oświaty, sportu, turystyki, Rady Miasta oraz samorządu miasta.

Spotkanie poprowadził Michał Basiński, reprezentujący firmę doradczą „Synergia”, przy współudziale Macieja Buczyńskiego, współpracownika. „Synergia” wspiera samorząd miasta w opracowaniu strategii rozwoju.

Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych prowadzonych w wąskim gronie ekspertów. Przedstawiciele samorządu miasta oraz zaproszeni eksperci z innych instytucji i organizacji funkcjonujących w mieście, pod kierunkiem prowadzących spotkanie utworzyli zespoły zadaniowe. Celem spotkania było podsumowanie i analiza badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Hajnówki oraz opracowanie głównych elementów analizy SWOT czyli zagrożeń i szans rozwojowych oraz mocnych i słabych stron obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Opracowane wnioski z analizy posłużą do sformułowania wizji strategicznej i celów strategii Hajnówki.

PLIK DO POBRANIA:

Podsumowanie opinii mieszkańców

Magdalena Chirko

Zastępca kierownika Referatu Polityki Gospodarczej

Urząd Miasta Hajnówka


Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.