Zwołanie obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka

Hajnówka, dnia 10 wrzesień 2014 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.7.2014

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 września 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 2 sierpnia 2014 roku do dnia 5 września 2014 roku.

 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2014 roku.

 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2014 r. ,

  2. dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania ,

  3. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin , rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów , burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

  4. przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka ,

  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowa,

  6. wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna , w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)- (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) na wykonanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka".

 9. Wolne wnioski zapytania.

 10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

 (źródło: Halina Stepaniuk, Biuro Rady Miasta Hajnówka)

 

Switch mode views:
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.