Przewodnicząca zwołuje obrady XIX sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2020r.

Hajnówka, dnia 19 czerwca 2020 r.

Rada Miasta
Hajnówka

BRM.0002.7.2020

MIESZKAŃCY MIASTA HAJNÓWKA


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) wnoszę o zwołanie obrad XIX sesji Rady Miasta Hajnówka w  dniu 24 czerwca 2020r., godz.15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie podjęcia uchwał w sprawach:
3.1 powierzenia Gminie Narewka realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego.
3.2 powierzenia Gminie Białowieża realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.