Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka

 

 

18.04.10 baner EFRR

RPO WP na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

 

Okres realizacji: sierpień 2018r. – grudzień 2019r.

Wartość projektu: 3.351.266,23 PLN

Dofinansowanie: 1.921.969,35 PLN

 

Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie wydajności energii oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony powietrza. Realizacja projektu poprzez projektowane instalacje przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jej stanu.

Zakres prac obejmuje: modernizację pieców w 37 prywatnych budynkach mieszkalnych, wymianę 2011 punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne, zakup stacji pomiaru czystości powietrza.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy opisane w rozdz. C.2.2 SW

Celem głównym projektu jest Zwiększenie wydajności energii oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska i doprowadzenie do:

▪ zmodernizowania na wydajniejszą energetycznie i ekologiczną infrastrukturę w zakresie pozyskiwania energii cieplnej przyczyniającą się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony powietrza,
▪ wdrożenia skutecznego monitoringu jakości powietrza w gminie,
▪ obniżenia kosztów energii,
▪ obniżenia zużycia energii w wyniku stosowania nowoczesnej i energooszczędnej infrastruktury,
▪ poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych oraz skuteczny system monitoringu zanieczyszczeń.

W wyniku realizacji projektu korzyści odniosą przede wszystkim:

1. Użytkownicy modernizowanych obiektów, w wyniku zwiększenia efektywności wykorzystania energii,
2. Mieszkańcy gminy i regionu, w wyniku poprawy jakości powietrza,
3. Właściciele obiektów (Gmina i osoby prywatne), w wyniku obniżki kosztów energii i poprawy walorów użytkowych modernizowanych obiektów,
4. Podmioty gospodarcze uczestniczące w realizacji projektu

Skutkiem realizacji projektu będą produkty:

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 849,97 Mg równoważnika CO2,
2. Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła ciepła - 37 szt ,
3. Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego - 2011 szt ,
4. Liczba zainstalowanych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza - 1 szt

i rezultaty:

1. Ilość zaoszczędzonej nieodnawialnej energii pierwotnej - 2400,42 MWh/rok.

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Utworzono system pomiaru zanieczyszczeń powietrza w mieście Hajnówka - 21 grudnia 2019r.

 

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.