Obrady II sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 12 grudnia 2018r., godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) zwołuję obrady II sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 12 grudnia 2018 roku godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter / przy ul. Aleksego Zina 1.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnemu Janowi Chomczuk.
5. Złożenie ślubowania przez radnego Jana Chomczuk.
6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 20.11.2018 r.  do
26.11.2018 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku
szkolnym 2017/2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) nadania imienia Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce,
b) powołania  komisji stałych Rady Miasta Hajnówka
c)wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej
d) zmian w budżecie miasta na 2018 rok,
  e) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka.
       9.  Wnioski i oświadczenia radnych.
      10.  Odpowiedzi na wnioski.
      11.  Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Walentyna Pietroczuk

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.