Nowi radni Miasta Hajnówka rozpoczęli pracę

23

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Hajnówka została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku II na 20 listopada 2018r.


Uroczysta sesja rozpoczęła się odtworzeniem Hymnu Państwowego.
Pierwszą sesję do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadził Mieczysław Gmiter - najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Jednym z pierwszych zadań organów, zaraz po złożeniu ślubowania przez radnych i wręczenia im zaświadczeń, był wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka zgłoszono dwie kandydatury:

 

  • Mieczysław Gmiter otrzymał 4 głosy za,

  • Walentyna Pietroczuk otrzymała 16 głosów za.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Większością głosów Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka została wybrana Walentyna Pietroczuk.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka została przyjęta większością głosów za (17 głosów za, 3 osoby wstrzymały się od głosu).

Od tego momentu obrady pierwszej sesji prowadziła nowo wybrana przewodnicząca – Walentyna Pietroczuk.

Na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka zgłoszono kandydatury czterech radnych:

  • Janusz Puch – 11 głosów za,

  • Barbara Laszkiewicz – 11 głosów za,

  • Jadwiga Dąbrowska – 8 głosów za,

  • Mieczysław Gmiter – 6 głosów za,

W głosowaniu oddano 19 głosów ważnych, 1 głos nieważny.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Hajnówka zostali: Barbara Laszkiewicz i Janusz Puch. Uchwała w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka została przyjęta większością głosów za (13 osób głosowało za, 5 osób przeciw i 2 osoby wstrzymały się).

Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała komisarzy wyborczych do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji wręczenia zaświadczenia nowo wybranemu burmistrzowi.

- Ten moment jest dla mnie momentem bardzo wzruszającym – powiedział po ślubowaniu Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka. - Ze sprawami Hajnówki związany jestem nie od kilku, ale kilkudziesięciu już lat. I to szerokie poparcie, które mieszkańcy Hajnówki udzielili mi po tylu latach jest szczególnym powodem do wewnętrznej satysfakcji, radości, ale jest przede wszystkim bardzo dużym zobowiązaniem. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy w tych wyborach kandydowali, gratuluję wszystkim, którzy zdobyli mandaty i uzyskali bardzo duże poparcie społeczne. Dziękuję bardzo wszystkim wyborcom, którzy poszli do tych wyborów, bo wiedzą, że każdy głos się liczy i zależy nam na przyszłości naszego miasta. Tutaj deklaruję w imieniu własnym i w imieniu Porozumienia Samorządowego Regionu Puszczy Białowieskiej, że zrobimy wszystko co realne i możliwe na rzecz realizacji programu dobrego dla Hajnówki i Puszczy Białowieskiej. Te zadania, które są przed nami i które wspólnie musimy realizować to są zadania, o których mówili i myśleli przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych, którzy w tych wyborach startowali. Mam nadzieję, że te kolejne pięć lat, to będą kolejne lata udanej naszej wspólnej pracy na rzecz naszego miasta.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Hajnówka podziękował za pracę Obwodowych Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej, które pracowały nad ustalaniem wyników głosowania w dniu wyborów i podczas pierwszej sesji Rady Miasta.

Transmisja z obrad pierwszej sesji Rady Miasta dostępna jest na:

http://www.bip.hajnowka.pl/transmisje-z-sesji

 

Emilia Rynkowska

fot. Emilia Korolczuk


Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.