Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej powiatu hajnowskiego za rok 2019

2ps

18 lutego 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyła się narada roczna podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu hajnowskiego za rok 2019.
Na uroczystość przybyli m.in. nadbryg. Jarosław Wendt  – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Skiepko – Starosta Hajnowski, księża kapelani,komendanci Placówek Straży Granicznej w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze, Narewce,dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce, dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Hajnówce, nadleśniczowie i przedstawiciele Lasów Państwowych z  Nadleśnictw Browsk, Białowieża, Bielsk, Hajnówka, Żednia, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego a także władze samorządowe z terenu powiatu hajnowskiego, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.
Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku dla Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o rozpoczęciu odprawy – meldunek złożył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce mł. bryg. Grzegorz Bajko. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – bryg. Piotr Koszczuk, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wraz z zastępcą podsumowali działania funkcjonariuszy i pracowników komendy powiatowej oraz funkcjonowanie całej ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu hajnowskiego w 2019 r.  w tym m. in. realizację zadań finansowych, kadrowych, kwatermistrzowskich, bhp, działalność ratowniczo – gaśniczą i kontrolno-rozpoznawczą.

W dalszej części narady głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, który podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim.

Następnie miało miejsce wręczenie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Jednostki OSP Czeremcha do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Na zakończenie Komendant Powiatowy podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie, a także za współpracę nad zapewnieniem właściwego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Opracował: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP Hajnówka.
Zdjęcia: Maciej Karpiuk, KP PSP Hajnówka

źródło: http://strazhajnowka.pl


Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.