Co dalej z zasiłkiem opiekuńczym?

Od 21 września rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy przyznawany jedynie na zasadach ogólnych. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat ośmiu.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązywał do 20 września. Mogli z niego skorzystać ubezpieczeni rodzice, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi do 8 roku życia w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszczało dziecko. Zasiłek przysługiwał również w sytuacji, gdy nie było możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania np. gdy lekcje odbywały się w trybie hybrydowym. Dodatkowy zasiłek przysługiwał także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię. Na tych samych zasadach zasiłek przysługiwał ubezpieczonym rodzicom starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego.
Do zasiłku uprawnieni byli także rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu
konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba
niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu
dziennego o podobnym charakterze.
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko - Rodzic ma kilka możliwości skorzystania z opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, szkoły, czy przedszkola. Począwszy od tych, które wynikają z kodeksu pracy takich jak urlopy płatne, bezpłatne, na żądanie, czy też 48 godzin opieki nad dzieckiem, po możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego. Aby skorzystać z tego świadczenia ważne są trzy warunki: rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat, a sytuacja zamknięcia placówki rzeczywiście jest nieprzewidziana. Ważne jest również to by w domu nie było innego opiekuna, który mógłby zająć się maluchem
– informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.
Przepisy w ustawie wskazują zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły w sposób nieprzewidziany, jeśli rodzic został o tym
zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. O zamknięciu placówki mówimy wówczas, gdy dziecko mimo otwartego
przedszkola nie może z niego skorzystać. - Sytuacja każdego opiekuna jest inna, dlatego też rodzic opisuje stan faktyczny w oświadczeniu, które składa wraz z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy do pracodawcy bądź ZUS, w zależności od tego, kto wypłaca zasiłek opiekuńczy
– dodaje rzeczniczka. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Trzeba jednak pamiętać, że ten maksymalny okres opieki dotyczy sprawowania jej nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny, niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.
Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowym,
jak i dobrowolnym bez okresu wyczekiwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą warunkiem posiadania prawa do
zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej i przerwanie działalności na czas sprawowania opieki.
Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje w przypadku opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia, w tym także dzieckiem
niepełnosprawnym. Natomiast w przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, prawo do
zasiłku opiekuńczego przysługuje przez okres do 14 dni w roku kalendarzowym.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 roku życia, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie
ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu drugiego małżonka lub rodzica, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie
mogą opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.
 
Prawo do zasiłku mają na równi matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.Również w sytuacji gdy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.
 
Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.