UWAGA! Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Od 17 czerwca 2017 roku kolejna zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew
Szczegóły zmian określają artykuły 83-89 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2016.2134 t.j. ze zm.).
Wycinka drzew po dokonaniu zgłoszenia.


Usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej (na prywatnej działce) i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia do Burmistrza Miasta. Po dostarczeniu zgłoszenia dokonywane są oględziny drzew. W terminie 14 dni od dnia oględzin burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, drzewa można usunąć.
Wycinka drzew wymagająca zezwolenia
1. Wycięcie drzew przez osoby osoby fizyczne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
    W przypadku, gdy działka jest własnością osoby fizycznej, a na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarczą i na jej potrzeby musimy wyciąć drzewa, należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Hajnówka i uzyskać stosowne zezwolenie na wycinkę.
2. Wycięcie drzew w przez inne podmioty
    W pozostałych przypadkach podmioty (np. zarządcy nieruchomości, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe itp.), planujące usunięcie drzew lub krzewów muszą uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Hajnówka.
Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia lub zgłoszenia stanowią przypadki usunięcia:
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
- drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po zgłoszeniu w urzędzie miasta.

Załącznik: Karta zgłoszenia zamiaru wycinki

Ewa Gromotowicz-Kopeć, Urząd Miasta Hajnówka

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.