Od 1 stycznia 2017 roku zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Od 1 stycznia 2017 roku zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew.

 

Szczegóły zmian określają artykuły 83-89 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2016.2134 t.j. ze zm.).

Wycinka drzew bez zezwolenia

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej (na prywatnej działce), jednak jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy wycięcie drzew lub krzewów nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wycinka drzew wymagająca zezwolenia

1. Wycięcie drzew przez osoby osoby fizyczne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

W przypadku, gdy działka jest własnością osoby fizycznej, a na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i na jej potrzeby musimy wyciąć drzewa, należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Hajnówka i uzyskać stosowne zezwolenie.

2. Wycięcie drzew przez inne podmioty

W pozostałych przypadkach podmioty (np. zarządcy nieruchomości, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe itp.), planujące usunięcie drzew lub krzewów muszą uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Hajnówka.

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia stanowią przypadki usunięcia:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, akacji oraz platanu klonolistnego,
  • b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po zgłoszeniu w urzędzie miasta.

17.01.10 drzewo

Referat Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Switch mode views:
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.