Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Białymstoku

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Poz. 1235 z późn. zm.)

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia o rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Piałowieska PLC 200004. Przedmiotowy obszary w całości położony jest na terenie województwa podlaskiego i obejmuje swoim zasięgiem następujące jednostki podziału administracyjnego: powiat hajnowski: gminy – Białowieża, Hajnówka – gmina miejska , Hajnówka – gmina wiejska, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne.

Jednocześnie informuje się, co następuje:

1. Przedmiotem konsultacji są zmiany w projekcie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Białowieska, wynikające z konieczności rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w latach 2013-2015 do projektu zarządzenia w sprtawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla przedmotowego obszaru.

2. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod linkiem: http://www.bialystok.rdos.gov.pl/projekty-zarzadzen-pzo

3. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu zarządzenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 1 kwietnia 2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez:

a) udostępnienie informacji na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku;

b) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku;

c) ogłoszenie informacji na tablicach ogłoszeń: w siedzibach Urzędu Miasta Hajnówka, w siedzibach Urzedów Gmin – Białowieża, Hajnówka, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce

d) ogłoszenie w prasie.

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.