OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012 – 2016 z perspektywą do 2019 roku”

Hajnówka, 2012-10-25

GKM. 602.8.2012

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

o aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka

na lata 2012 – 2016 z perspektywą do 2019 roku”

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami/ podaje się do publicznej wiadomości informację o:

- przystąpieniu do aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012 – 2016 z perspektywą do 2019 roku”

Projekt programu został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na podstawie art. 14 cyt. ustawy.

Z w/w dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 202 (w godz. 7.30-15.30) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia z możliwością składania uwag oraz wniosków.

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce.

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.