Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

Gmina Miejska Hajnówka przystąpiła do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II" realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu czerwiec 2019r. - styczeń 2020 r. Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

 

W ramach projektu Gmina Miejska Hajnówka zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dotyczącym projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka sporządzanego na podstawie podjętej intencyjnej Uchwały Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r.

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych.

Dla Gminy Miejskiej Hajnówka został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanego planu gmina otrzymała dotację w formie grantu w wysokości: 44.410,00 zł, oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie.

Celem przeprowadzenia pogłębionych konsultacji jest:

  • Poinformowanie mieszkańców miasta o zamierzeniach polityki przestrzennej gminy w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  • Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wyrażenia swojej opinii, stanowisk i propozycji.
  • Przekazanie informacji dotyczących planowanych zmian związanych z przeznaczeniem terenów w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący.
  • Pogodzenie interesów osób prywatnych, instytucji jak również przedsiębiorców.
  • Potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,
  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową, mieszkaniową i inną,
  • Przekazanie informacji z przeprowadzonych konsultacji projektantom wykonującym zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w celu uwzględnienia ich w projekcie dokumentu.

W ramach prowadzonych konsultacji zorganizowane będą różne metody konsultacji, m.in. spotkania z mieszkańcami, oraz prowadzony będzie punkt konsultacyjny. O szczegółach konsultacji poinformujemy Państwa niebawem.

19.07.25 plakat

CZYTAJ WIĘCEJ:

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w mieście Hajnówka na potrzeby opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka - dodane 15 stycznia 2020r.

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK dla Miasta Hajnówka - Metoda punkt konsultacyjny - dodane 13 stycznia 2020r.

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK dla Miasta Hajnówka - Metoda konsultacji elektroniczych - dodane dn. 25 listopada 2019r.

ZAPROSZENIE do wypełnienia ankiety dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka - do dnia 12 listopada 2019r. do godz. 12.00

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK dla Miasta Hajnówka - Technika warsztat konsultacyjny z użyciem map - dodano dn. 14 listopada 2019r.

Zapraszamy NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE - warsztat konsultacyjny z użyciem map dnia 6 listopada 2019r.

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK dla Miasta Hajnówka - Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym (2 happeningi) - dodano dn 17 października 2019r.

ZAPROSZENIE do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

ZAPROSZENIE do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka - PLAKAT

WNIOSEK do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

Uchwała nr 36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka 

 

 

 

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.