OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945, z późń.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Hajnówka Uchwały Nr V/36/19 z dnia 27 marca 2019 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, uchwalonego uchwałą nr XXX/182/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2005r., zmienionego uchwałą nr VII/44/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011r., zmienionego uchwałą nr XXXV/258/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014r., zmienionego uchwałą nr XVII/125/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2016 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 219 (sekretariat), w terminie do dnia 30 września 2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-ukosnik-36-ukosnik-19-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2019r

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Burmistrz Miasta Hajnówka

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.