Basen odkryty

09KONTAKT DO JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2

17-200 Hajnówka

tel. (85) 682 27 76

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce zaprasza do korzystania z nowych basenów rekreacyjnych.

Dzieci do lat 7 wraz z rodzicem/opiekunem – mały basen rekreacyjny o wymiarach 15,25 x 7,78 x 0,60 m.

Młodzież, studenci, dorośli – duży basen rekreacyjny o wymiarach 25,21 x 12,76 x 1,25 m.

 

Baseny czynne w okresie letnim w godz. 10:00 - 18:00 przy sprzyjającej pogodzie.

 

REGULAMIN PŁYWALNI ODKRYTEJ

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

 1. Pływalnia Odkryta jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 2. Pływalnia jest czynna codziennie w miesiącach lipiec – sierpień, w godzinach 10:00 – 18:00.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług Pływalni Odkrytej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2.

 4. Przed rozpoczęciem z korzystania z jakichkolwiek urządzeń rekreacyjnych lub sportowych wchodzących w skład Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 5. Z pływalni mogą korzystać (jednocześnie 55 osób – 15 mała niecka, 40 duża niecka):

- indywidualnie - osoby dorosłe i młodzież, a dzieci do lat 7 pod opieką dorosłych.

- grupowo- osoby uczące się pływać, kąpiące się lub trenujące pod opieką trenera, instruktora pływania lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia względnie osoby kąpiące się pod nadzorem opiekuna.

 1. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do rezerwacji niecki basenowej na własny użytek zgodnie z harmonogramem rezerwacji basenu.

 2. Z pływalni nie wolno korzystać osobom:

 1. z objawami infekcji, głównie górnych dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.

 2. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

 3. z chorobami skóry,

 4. uczulonym na środki odkażające.

 1. Nakazuje się zachowanie dystansu społecznego (stałe utrzymywanie odległości ok. 2 m od innych osób na obszarze całego obiektu).

 2. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wszystkich wchodzących oraz opuszczających obiekt.

 3. Bezwzględnie zakazane jest wnoszenie lub przechowywanie na terenie pływalni przedmiotów lub substancji zakazanych, niebezpiecznych lub utrudniających korzystanie z pływalni przez inne osoby.

  11.Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia lub rodzic (opiekun) dziecka do lat 7. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

  12. Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.

  13. W grupach zorganizowanych osób niepełnosprawnych wymagany jest jeden opiekun na każdą osobę niepełnosprawną.

  14. W strefie bezpośredniego dostępu do niecek basenowych (pomosty) obowiązuje zakaz leżakowania/opalania się.

  15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku i czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratownika.

  16. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy. Dzieci do 3 roku życia obowiązkowo muszą stosować pielucho – majtki przeznaczone do kąpieli.

  17. Wchodząc do wody należy bezwzględnie zdezynfekować stopy i klapki w brodzikach.

  18. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

  19. Po skorzystaniu z toalety w trakcie pobytu na pływalni odkrytej, należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

  20. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

a) wchodzić do wody bez zezwolenia,

b) biegać po pomostach otaczających nieckę pływalni,

c) wpychać do wody innych użytkowników, a także wrzucać przedmioty nie przeznaczone do użytku w wodzie,

d) wszczynać fałszywych alarmów, jak też celowego wzbudzania poczucia zagrożenia lub paniki wśród klientów

e) palić papierosów,

f) sprzedawać, podawać, wnosić i spożywać napoje alkoholowe i/lub

zażywać środki odurzające lub psychotropowe,

g) hałasować, używać: instrumentów muzycznych, odtwarzaczy,

h) wprowadzać psy lub inne zwierzęta,

i) wnosić na teren obiektu ostre narzędzia oraz inne przedmioty niebezpieczne,

j) kąpać się w szkłach kontaktowych bez nałożonych okularków ochronnych,

k) skakać do wody,

l) używać sprzętu ratowniczego do innych celów, niż jest przeznaczony,

ł) niszczyć wyposażenie, znaki informacyjne, zieleń i elementy wystroju pływalni,

m) zanieczyszczać wodę,

n) używać jakichkolwiek środków chemicznych, w tym szamponów i mydła poza strefą pryszniców,

o) załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie,

p) pozostawiać dzieci bez opieki,

r) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów, a w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie pływalni.

 1. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się zgodnie z Regulaminem zjeżdżalni.

 2. Na sygnał ratownika użytkownicy powinni natychmiast opuścić nieckę basenu.

 3. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego klientom oraz mieniu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób korzystających z pływalni, tj. w toaletach, natryskach, przebieralniach.

 4. Klienci korzystający z usług pływalni wyrażają zgodę na:

a) monitorowanie własnego ich pobytu,

       b) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. zachowania się niezgodnego z Regulaminem.

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

26.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich Rodzice lub opiekunowie.

27. Za przedmioty wartościowe kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

28. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się ich nakazom.

29. Skargi i wnioski można zgłaszać do Dyrektora OSiR w godzinach urzędowania.


KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.