Kościół Chrześcijan Baptystów

01

KONTAKT:

ul. Stefana Batorego 46

17-200 Hajnówka

tel.

  • Kościół: 85-682-23-51
  • Pastor: 507-808-058

e-mail: Jerzy Szachiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. kchb.info/

 

 

O ZBORZE:

Powołanie zboru w Hajnówce (1927)

Panu upodobało się powołać swój zbór w tej pięknej miejscowości. Powstał on z małego ziarenka Słowa Bożego, które zostało rzucone na glebę serca młodego człowieka Grzegorza Łuszczaka, który przybył do Hajnówki pod koniec 1925 r. W poszukiwaniu pracy i został zatrudniony przy wyrobie klepki i podkładów kolejowych. Niedaleko Hajnówki, w małej wiosce Zanowiny spotykał się z ludźmi wierzącymi w Boga, którzy wyznawali Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem oraz prowadzili życie według zasad Ewangelii Chrystusowej. Jeden z nich, brat Teodozy Lewczuk, świadczył mu o wielkiej miłości, Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie, czytając Ew. Jana 3,16. Powiedział mu, że jego też Bóg miłuje i chce go zbawić. Krótko wyjaśnił też, co ma uczynić, aby stać się dzieckiem Bożym.

Duch Święty działał i przekonywał młodego człowieka o tym, że jest grzesznikiem i potrzebuje zbawienia od Boga. Grzegorz Łuszczak postanowił zerwać z przeszłością i zaczął odtąd czytać Słowo Boże i ono przemówiło do niego tak, że po niedługim czasie przyjął chrzest wiary 12.09.1926r. w Wysokiem Litewskim k. Brześcia. Czując powołanie do głoszenia Ewangelii, w marcu 1927 r. powrócił do Hajnówki i zaczął ją zwiastować swoim sąsiadom.. Bóg pobłogosławił to świadectwo tak, że po tygodniu pięć zainteresowanych osób postanowiło pójść w niedzielę na nabożeństwo do Zanowin (20 km od Hajnówki). Byli to: Franciszek Kur, Maksym Biełorusow, Antoni Jędras, Anastazja Owerczuk, Maria Stasinkiewicz. Późnym wieczorem z wielką radością powrócili do Hajnówki. Odtąd codziennie zbierali się po domach na modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Jeszcze w marcu 1927 r. złożyli podanie do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o pozwolenie na przeprowadzanie stałych nabożeństw w Hajnówce w domu p. Drapały przy ul. Warszawskiej (Kózki Skok), gdzie też mieszkał Br. Łuszczak. W końcu marca odbyło się pierwsze nabożeństwo, na które przybyła młodzież z Zanowin i Białowieży. Mały domek był wypełniony po brzegi. Dzień ten przyjęto za powstanie Zboru Pańskiego w Hajnówce. Tak to się zaczęło z tego małego ziarenka, które upadło na dobrą glebę, a Pan pobłogosławił i dał wzrost oraz obfity plon.

 

Rozwój zboru w latach 1927 – 1945

Począwszy od marca 1927r. Nabożeństwa odbywały się w każdą niedzielę rano i wieczorem, w tygodniu w środy i piątki wieczorem. Przewodniczącym zboru został Grzegorz Łuszczak.

W pierwszych miesiącach Słowo Boże wywołało wielkie poruszenie wśród mieszkańców Hajnówki, wiele osób nawróciło się do Pana i przyjęło Jezusa Chrystusa swoim osobistym Zbawicielem. Jeszcze w 1927r. odbył się pierwszy chrzest wiary i 14 osób Pan przydał do zboru. W następnym roku 1928 był kolejny chrzest w Białowieży na Zielone Święta i w zborze było już ponad 20 osób. Zbór wzrastał w łasce Bożej i poznaniu Słowa Bożego. Duch Święty działał wśród mieszkańców Hajnówki i poruszał ich serca, było dużo sympatyków i zainteresowanych Ewangelią, zapowiadało się wielkie przebudzenie. Ale oto stało się coś nie oczekiwanego.

Tak relacjonował Prezb. Jan Mackiewicz na 50-leciu zboru ten moment w życiu zboru:

- książę tego świata szatan pozazdrościł zborowi dynamicznego rozwoju i zaczął działać.

Pod koniec roku 1928 stało się coś podobnego do wydarzeń w pierwszych zborach w chrześcijańskich w Galicji (Dz. A. 15,1). Pewni ludzie przyszli i zaczęli inaczej nauczać, zaczęli poddawać w wątpliwość wiarę w zbawienie młodego zboru, jakoby do zbawienia jeszcze czegoś brakowało. Na skutek tego nauczania, kilka osób wówczas odeszło od zboru, a później odszedł nawet sam Łuszczak.

Wiele osób zainteresowanych zgorszyło się i przestało chodzić na nabożeństwa. Nie opuścił jednak zboru Ten, który go zrodził ze swojego Ducha i Słowa, pozostała grupa wiernych skupiła się wokół swojego Pana, a także bliżej siebie, i nie dała się wyprzeć ze swojego stanowiska.

Na przewodniczącego Bóg powołał młodego, ale szczerze oddanego Panu brata Mikołaja Sylwesiuka, a ze Szkoły Biblijnej w Łodzi przybył Br. Cyryl Iwanow i rozpoczął służbę jako kaznodzieja zboru i okręgu. Zbór szybko otrząsnął się z tych przeżyć i doświadczeń, a Pan znowu dodawał zbawionych. Zbór składał się przeważnie z młodych ludzi, śpiewał chór zborowy, działała młodzież i Szkółka Niedzielna. Nabożeństwa odbywały się w domach prywatnych. W roku 1933 braterstwo Melcerowie udostępniło dla zboru swój nowy dom, w którym przez dłuższy czas odbywały się nabożeństwa zborowe (około 12 lat). Kiedy zbór wzrósł liczebnie i dom stawał się ciasny, zaczęto rozważać możliwość budowy domu modlitwy. I znowu na spotkanie życzeniu zboru wyszedł Br. Melcer, udostępniając działkę budowlaną nad rzeczką Leśna (tutaj gdzie obecnie znajduje się Zbór). Zaczęto gromadzić środki i materiały budowlane na budowę drewnianego domu modlitwy.

Latem 1939r. przystąpiono do budowy, zrobiono już fundamenty, ale praca zostaje wstrzymana przez wybuch wojny. Materiały zostały porozbierane przez ludność na opał, a na fundamentach armia sowiecka wybudowała warsztat naprawczy. W roku 1941 budynek został przejęty przez Niemców i utworzono w nim mleczarnię. Po zakończeniu wojny nadal znajdowała się w nim mleczarnia aż do roku 1962. W roku 1945 zborowi przydzielono budynek zastępczy (dom rabina) na ul. Polnej (dzisiejsza Grunwaldzka) i tam odbywały się nabożeństwa aż do roku 1962.

Okres wojenny był trudnym okresem dla zboru, wyjechali kaznodziejowie: najpierw Iwanow w 1937 r. a później Sylwesiuk w 1940r., a także wielu zborowników, ale pomimo tego zbór ciągle trwał w modlitwie i społeczności na regularnych nabożeństwach w domu Br. Melcerów, później w domu Br. Sawickich, a następnie w przydzielonym domu na ul. Polnej. Pan błogosławił zborowi i ten czas, było wiele nawróceń i odbywały się chrzty wiary: w Narwi 9.09.1942 r. i 13.06.1943 r., w Narewce 1.07.1945 r. Wielu wierzących, którzy wtedy zostali ochrzczeni są członkami zboru do dnia dzisiejszego i ze wzruszeniem wspominają te chwile. W tym czasie przewodniczącymi zboru był Br. G. Ziemcow, a zborowi pomagali bracia z sąsiednich zborów: Br. Dziekuć Malej, Michał Popko, Jan Mackiewicz i inni.

Zbór w latach 1945 – 2012

Ostatnie 67 lat istnienia zboru to najnowsza historia i dzieje tego okresu sięgają lat obecnych, dzisiejszy jubileusz zamyka ten okres. Jak wszystkim wiadomo, kraj nasz w ostatniej wojnie poniósł dotkliwe straty. W Hajnówce zostały zniszczone zakłady pracy i domy, trzeba było je odbudowywać. Ludzie z entuzjazmem przystąpili do odbudowy, każdy też starał się w tych trudnych czasach zabezpieczyć byt dla swojej rodziny, jakiś kąt na przetrwanie. Okazywano sobie wiele życzliwości, szacunku i wzajemnej pomocy.

Zbór z entuzjazmem i gorliwością kontynuował też dzieło misyjne, były organizowane ewangelizacje i spotkania międzyzborowe, utrzymywano ścisłe kontakty z sąsiednimi zborami w Białowieży, Narewce, Narwi, Bielsku Podlaskim, Białymstoku. I choć komunikacja nie była jeszcze rozwinięta, to zborownicy tak znaczne odległości pokonywali pieszo lub rowerami. Częste odwiedziny dodawały otuchy i nadzieję w kroczeniu za Panem, i zawsze z tęsknotą oczekiwano następnego spotkania. Często były organizowane zjazdy duchowo – budujące, które były potrzebne wierzącym dla wzmocnienia ich sił duchowych, i pokrzepienia ich wiary. Dom na Polnej był o wiele za mały na potrzeby zboru, zbór cały czas modlił się i czynił starania o odzyskanie własnego budynku po mleczarni lub nabycie innego.

Pan Bóg dopomógł odzyskać ten budynek w 1961r. Zbór to przyjął z wielką radością i wdzięcznością. Natychmiast przystąpiono do odbudowy adaptacji budynku na potrzeby zboru, ponieważ był on w znacznym stopniu zdewastowany i potrzebował kapitalnego remontu. W przebudowę domu zborownicy włożyli wiele wysiłku i pracy, ale czynili to z radością i oddaniem. Z pomocą przyszły też inne sąsiednie zbory. Prace budowlane nadzorował kaznodzieja zboru Leon Ditrych oraz Prezb. Jan Mackiewicz. Uroczystego otwarcia dokonano 9.12.1962r. z udziałem przedstawicieli Rady Naczelnej Kościoła, przełożonych i zborowników naszego okręgu. Obecni byli Prezb. A. Kiercun, Prezb. M. Odłyżko, Prezb. P. Dajludzionek, Prezb. M. Popko.

W tym dniu odbył się również chrzest wiary, podczas którego kilka osób zawarło przymierze z Panem. Dom stał się błogosławieństwem dla zboru i okręgu, ponieważ było tutaj baptysterium i mogły się odbywać chrzty. Od roku 1962 do roku 1990 było 25 chrztów i ochrzczono około 140 osób, w ostatnim roku 1990 były dwa chrzty: 22.IV i 2.XII .

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nastąpiła pewna stabilizacja rozwoju zboru, odbywały się ewangelizacje, były chrzty, ale zbór liczebnie nie wrastał. Było to spowodowane odpływem młodzieży, do szkół średnich i wyższych do innych miast, która często tam pozostawała nie wracając do Hajnówki, a zasilając inne zbory. Wiele osób wyjechało.

Przełomowym rokiem dla zboru był rok 1975, kiedy to do Hajnówki powróciło kilku młodych ludzi i podjęło pracę, a też czynnie włączyło się do pracy w zborze. Do nich dołączyli inni i już było kilka młodych małżeństw. Rodziły się dzieci i po niedługim okresie w zborze zebrała się dość liczna gromadka dzieci, Szkółka Niedzielna skupiająca dzieci zborowników i sympatyków liczyła 48 dzieci. Obecny budynek zborowy był już ciasny i brakowało pomieszczeń, zaczęto rozmyślać nad rozbudową domu zborowego. Pan i tym razem okazał swoją pomoc i to w cudowny sposób, ponieważ urzeczywistnił to, co przerastało nasze możliwości. W roku 1983 została sporządzona dokumentacja nowego budynku i wystąpiono do władz o pozwolenie na budowę. W 1986 otrzymaliśmy pozwolenie i przystąpiliśmy do budowy. Był to bardzo trudny okres na prowadzenie przy ogólnym braku wszelkich materiałów budowlanych w naszym kraju.

Wszyscy zborownicy, nawet ci najstarsi, ofiarnie pracowali przy budowie nowego domu. Budowa została zakończona już w roku 1990. Nabożeństwa odbywały się w podpiwniczeniu, a tymczasem trwały prace wykończeniowe. 15.09.1991r. dokonano otwarcia, na uroczystości byli przedstawiciele Rady Kościoła, Burmistrz Miasta, Kierownik Urzędu rejonowego, przedstawiciele innych kościołów oraz licznie przybyli goście z sąsiednich zborów.

Po przejściu do nowego budynku zborowego przed zborownikami otworzyły się nowe możliwości. Przestrzeń nowego budynku pozwalała na organizowanie nabożeństw, spotkań i różnych uroczystości z udziałem wierzących z całego okręgu. Organizowaliśmy chrzty do których dołączały osoby ze Zboru w Narwi, Dubiczach Cerkiewnych, Policznej. Niejednokrotnie gościliśmy chóry chrześcijańskie z Ukrainy, Białorusi, Łotwy. Jako ludzie wierzący śmiało, w mocy Bożej wychodziliśmy do ludzi wokół nas, aby opowiedzieć im o wielkim i prawdziwym Bogu i Zbawicielu.

Takim przykładem jest organizacja i prowadzenie "Wakacyjnego Klubu Biblijnego" dla dzieci z Hajnówki. W tym roku organizowaliśmy "WKB" po raz dwunasty. Jednakże organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania się nie tylko członków Zboru, niezbędna jest pomoc wielu sponsorów takich jak: Urząd Miasta Hajnówka (główny sponsor finansowy), Piekarnia Podolszyńscy, Kaufland, Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, Wodociągi, Firma Karmel oraz drukarnia "Logo-art".

Należy również wspomnieć, że od Stycznia 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę z Bankiem Żywności wydając żywność dla ponad tysiąca osób mieszkańców Hajnówki. Organizatorem i koordynatorem całej tej działalności jest s. Eugenia Nikitiuk, która w tę pracę wkłada całe serce. Znaczący udział w tej działalności ma również Urząd Miasta w Hajnówce zapewniając nam transport do przewozu żywności około ośmiu ton miesięcznie.

Od chwili powstania zboru Pan powoływał przewodniczących i kaznodziejów, a było ich wielu, jedni usługiwali dłużej a inni krócej, ale każdy wnosił to, co miał najlepszego i to co było potrzebne zborowi.

 

PRZEWODNICZĄCYMI ZBORU BYLI:

1. Grzegorz Łuszczak - 1927-1928

2. Mikołaj Sylwesiuk - 1928-1940

3. Grzegorz Ziemcow -1941-1945

4. Aleksander Sładkiewicz -1945(od stycznia do lipca)

5. Grzegorz Suchodoła -1945-1948

6. Daniel Melcer -1949

7. Agafon Tomaszuk -1955-1960; 1965-1967; 1977-1978

 

KAZNODZIEJOWIE:

1. Cyryl Iwanow -1928-1937

2. Piotr Zachanowicz -1950-1955

3. Leon Ditrich -1961-1963

4. Aleksander Kircun (jun) -1963-1965

5. Konstanty Wiazowski -1967- 1969

6. Włodzimierz Barna -1969-1973

7. Zbigniew Dąbrowski -1973-1977

8. Janusz Zwierzchowski -1979-1983

9. Jan Mroczek -1983-1998 Z roczną przerwą od 09.91r. – 10.92r. W tym czasie Zborowi usługiwał kaznodzieja Zboru w Białowieży Br. Mieczysław Piotrowski.

10. Jerzy Szachiewicz -1999- do chwili obecnej

 

Dziękując Bogu za 85 lat życia Zboru patrzymy z nadzieją w przyszłość: "Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło będzie je też pełnił, aż do dnia Chrystusa Jezusa". (Filipian 1,6)

 

NABOŻEŃSTWA:

Niedziela godz. 10:00

Środa godz. 18:00

 

Pastor Zboru

Jerzy Szachiewicz

fot. Paweł Sawczuk

02

03

05

06

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.