Cerkiew pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce

01

KONTAKT:
 
ul. Reja 12

17-200 Hajnówka

tel. (85) 682-48-84

Telefon w kancelarii parafialno-cmentarnej 728-772-078  czynny podczas dyżuru kleru w godz. 10°° - 14°°

 

O PARAFII:

Małe miasteczko Hajnówka położone na skraju malowniczej Puszczy Białowieskiej do roku 1995 miało tylko jedną cerkiew p/w Świętej Trójcy. Z biegiem lat mieszkańców przybywało i zachodziła potrzeba budowania nowej cerkwi. Wobec tego jego Eminencja ś.p. Metropolita Warszawy i całej Polski Bazyli podzielił miasto na trzy parafie. Dekretem z dnia 30 kwietnia 1996 roku erygował cerkiew p/w Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce przy ul. Reja i szosie do Białowieży na skraju malowniczej Puszczy Białowieskiej. W granicach parafii znalazło się 27 ulic i cmentarz z kapliczką p/w Wszystkich Świętych, w której wykonawcą ikonostasu był współczesny malarz Nowosielski.

To właśnie ona stała się zalążkiem nowej parafii wokół której skupiało się życie duchowe do chwili wybudowania nowej cerkwi. Po wejściu w życie dekretu śp. Metropolita Bazyli powierzył sprawowanie nadzoru nad budową ówczesnemu proboszczowi parafii p/w Świętej Trójcy śp. ks. mitratowi Antoniemu Dziewiatowskiemu jednocześnie przydzielając mu do pomocy wikariusza ks. mgr Leonida Szeszko. Jego zadaniem było przygotowanie placu pod budowę cerkwi, uzyskanie pozwoleń, zgromadzenie potrzebnych materiałów na budowę i nadzór nad całością budowy.

Na budowę świątyni otrzymano plac od Spółdzielni Mieszkaniowej i wybrano projekt autorstwa dr inż. arch. Jana Kabaca. Konstruktorem cerkwi został dr inż. Mikołaj Malesza z Politechniki Białostockiej.

Dane techniczne nowej cerkwi:

  • wysokość z kopułą i krzyżem                 36,5 m
  • wys. wewnątrz                                        28 m
  • długość                                                   26 m
  • szerokość                                               28 m
  • kubatura                                                 460 m
  • ogólna pow. użytkowa                            520 m

W części górnej przewidziano dwa ołtarze:

  • ołtarz główny Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
  • ołtarz boczny Matki Bożej „Skoroposłusznicy”

Natomiast w dolnej części świątyni - ołtarz ku czci Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

W 1995 r. powołano społeczny Komitet Budowy Cerkwi na czele którego jako przewodniczącego wybrano Jana Suchodołę. Zadaniem Komitetu było pozyskiwanie środków finansowych na budowę itp. W międzyczasie przy zaangażowaniu ówczesnego starosty cerkwi Władysława Zina rozbudowywano małą cerkiewkę-kapliczkę na cmentarzu gdzie odbywały się nabożeństwa, aby pomieścić większą rzeszę wiernych.

Z dnia na dzień prace przy budowie cerkwi nabierały tempa. Kierownikiem budowy został śp. inż. Mikołaj Nikołajuk, a wykonawcą brygada śp. Aleksandra Sadowskiego.  Ogrom pracy włożyli też parafianie nowej parafii wraz z innymi mieszkańcami Hajnówki na tzw. czynach tj. prace ziemne, przygotowywanie materiałów na rusztowania itp.

Do pozyskiwania środków finansowych parafianie nowej parafii i nie tylko, jeździli po innych parafiach powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, gdzie ludzie dobrej woli prawosławni i rzymscy katolicy nie żałowali grosza. Organizowano też wyjazdy kolędników osób dorosłych do ościennych powiatów. W pozyskiwanie środków finansowych zaangażowała się też młodzież i dzieci.

W latach 1995 – 1999 stanęły mury nowej cerkwi i pokryto dach blachą miedzianą.  W dniu 6 czerwca 1999 r. dokonano poświęcenia 5 dużych i 16 małych krzyży na cerkwi.

W tym też dniu wśród rusztowań w cerkwi odbyła się pierwsza Św. Liturgia celebrowana przez Metropolitę Warszawy i całej Polski Sawę gromadząc liczne rzesze wiernych z Hajnówki i okolic. W przeddzień święta patrona Św. Jana Chrzciciela (6 lipca 1999r.) zawieszono cztery piękne dzwony ufundowane przez rodzinę archonta Bazylego Piwnika z Warszawy, których piękny głos w dniu 7 lipca 1999 r. wezwał na świąteczne nabożeństwo i wzywa codziennie po dzień dzisiejszy.

Mimo trudności finansowych prace wykończeniowe wewnątrz świątyni trwały.  Dużo zaangażowania i serca włożył Michał Troc ze wsi Korycińska.  Firma Mikołaja Bołtromiuka z Hajnówki wykonała instalację elektryczną, położono tynki. Jan Boszko wstawił wewnątrz okna i drzwi, a Aleksander Osipiuk z Hajnówki drzwi zewnętrzne.

W 2000 roku ułożono posadzkę betonową wraz z podłogowym centralnym ogrzewaniem. Już od 4 grudnia 2001 roku rozpoczęło się codzienne odprawianie nabożeństw w nowej świątyni.  Przed Nowym 2002 Rokiem (wg kalendarza juliańskiego) po raz pierwszy w nowej świątyni Św. Liturgię odprawił śp. biskup hajnowski Miron.

W tym też roku rozpoczęto prace przy ikonostasie w górnej świątyni.  Projektantem i wykonawcą głównego ikonostasu jest Mikołaj Kundel z Rowna na Ukrainie. Ikonostas wykonano murowany pokrywając ceramiczną mozaiką co niespotykane jest w naszej okolicy.  Natomiast Aleksander Tkaczenko z brygadą z Kowla na Ukrainie w 2003 roku wykonał w dolnej cerkwi ikonostas drewniany pozłacany. W lipcu tegoż roku w górnej cerkwi zawieszono przepiękny pozłacany żyrandol (panikadiło) ważący ok. 800 kg wykonany w Sofrino pod Moskwą.  We wrześniu parafię i nową świątynię odwiedził Arcybiskup Aten i całej Grecji Chrystodulas z osobami towarzyszącymi.

22 listopada 2003 r. Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście duchowieństwa poświęcił dolny ołtarz ku czci Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Dalsze prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz świątyni zapisały się na lata 2004 – 2006.  W tym też okresie wykonano ogrodzenie świątyni płotem metalowym oraz przy pomocy Wójta Gminy Hajnówka Olgi Rygorowicz wykonano oświetlenie na przyległym cmentarzu.

Lata 2006 – 2010 zapisały się jako kolejne wielkie dzieło. Przystąpiono do wykonywania polichromii wewnątrz świątyni. Tegoż dzieła podjęli się mistrzowie-ikonopiscy z Ukrainy na czele z Włodzimierze Teliczko z Doniecka.  Polichromię wykonano naturalnymi farbami.  Dzisiaj świątynia lśni bogactwem piękna i tchnie duchowością.

Wielką chlubą parafii są chóry cerkiewne: dorosłych, młodzieżowy i dziecięcy. To zasługa zatrudnionej w parafii od 1 lipca 1999 r. dyrygentki Wiryneji Kociubajło – absolwentki Seminarium Duchownego w Poczajewie (wydział dyrygentury śpiewu cerkiewnego). Chóry uczestniczą nie tylko w nabożeństwach i świętach parafialnych, biorą też udział w krajowych i międzynarodowych Festiwalach Muzyki Cerkiewnej w Polsce, na Ukrainie i w Białorusi zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 2006 roku na dziesięciolecie parafii chór wydał swoją pierwszą płytę CD, a w następnych latach kolejne płyty o tematyce religijnej. W swoim repertuarze ma również muzykę folklorystyczną, dają też koncerty grupom turystów.

Nie sposób nie wspomnieć o organizowanych corocznie pielgrzymkach pieszych od 21 lat na Św. Górę Grabarka.  Wiele też pielgrzymek zorganizowano zagranicznych do miejsc świętych np. Poczajewo, Żydowic, Diwiejewo, Siergiejew Posad, Optinoj Pustyni, Sankt Petersburga, Piuchtic, Rigi, Wilna, Kijowa, Ławry Świętogórskiej, Wałam. Miejsca te ludzie odwiedzili dzięki chęci i woli proboszcza tej parafii ks. prot. mgr Leonida Szeszko – organizatora i uczestnika tych pielgrzymek.

Dla dzieci i młodzieży dyrygentka Wiryneja Kociubajło również organizuje pielgrzymki poza granice kraju, a ostatnia pielgrzymka w 2010 roku była na Litwę, Estonię i Helsinek w Finlandii.

Parafia od wielu lat przyjmuje grupę dzieci – sierot z domu dziecka w Pieczorach.

Uwieńczeniem wysiłku i trudu w dniu 8 maja 2011 roku nastąpiło wyświęcenie cerkwi przez Jego Eminencję Metropolitę Warszawy i całej Polski Sawę.  W uroczystościach wziął udział biskup siemiatycki Jerzy, biskup chocimski z diecezji Czerniowiecko-Bukowińskiej Melecjusz oraz liczne duchowieństwo z sąsiednich parafii. Obecnością swoją podczas uroczystości zaszczycili także duchowni rzymskokatoliccy ks. prałat Zbigniew Niemyski – dziekan hajnowski i ks. kanonik Zygmunt Bronicki – proboszcz sąsiadującej parafii rzymskokatolickiej. Znaczącą częścią uroczystości było poświęcenie prestołu w ołtarzu głównym, w którym umieszczono relikwie Św. Męczenników betlejemskich.

Na zakończenie uroczystości za włożony trud w budowę świątyni Sobór PAKP odznaczył Orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami ks. prot. mgr Leonida Szeszko, a Metropolita Sawa i biskup Melecjusz od siebie wręczyli krzyże z ozdobami, ks. prot. Jerzy Ignatowicz odznaczony Orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia, wikariusz ks. Marek Wasilewski, ks. diakon Paweł Siebiesiewicz, dyrygentka Wirynyja Kociubajło, Michał Troc, Jan Zdanowski i Anastazja Osipiuk Orderami Św. Marii Magdaleny III stopnia, zaś chór parafialny wyróżniony „błogosławioną gramotą” (listem pochwalnym) oraz wielu darczyńców i osób zaangażowanych w budowę świątyni otrzymało listy gratulacyjne z rąk Metropolity Sawy.

Rokrocznie świątynię odwiedza liczna rzesza turystów z kraju i zagranicy podziwiając architekturę budowli, piękno wnętrza – polichromię, ołtarz oraz słucha koncertów o tematyce religijnej w wykonaniu naszych chórów.

Ś.p. proboszcz ks. prot. mgr Leonid Szeszko zginął w wypadku samochodowym 6 czerwca 2016 r. podczas wykonywania czynności parafialnych. Był proboszczem od pierwszych dni powstania tej Parafii do ostatniego dnia życia. Był miłośnikiem przyrody i opiekunem zwierząt w czasie zimy oraz obrońcą Puszczy Białowieskiej. Nieutrudzony organizator pielgrzymek krajowych i zagranicznych. Odznaczony przez Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski Sawę Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny (II stopnia).  W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział wierni, przedstawiciele miasta i przedstawiciele rządu. Cześć Jego pamięci †. Czytaj więcej: http://www.orthodox.pl/pogrzeb-ks-prot-mgr-leonida-szeszko/.   W czerwcu 2017 roku Ś.p. ks. prot. mgr Leonid Szeszko został uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa. Nagroda została nadana pośmiertnie, a oficjalne wręczenie nastąpiło 29 października 2017r. podczas obchodów Dnia św. Huberta (Hubertusa) w Węgrowie. Kordelasa Leśnika Polskiego na ręce wdowy Marii Szeszko złożył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr. inż. Konrad Tomaszewski. To już druga nagroda, jaką Maria Szeszko odebrałą za działalność tragicznie zmarłego małżonka. 23 października 2016 r. Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko wręczył jej "Odznakę Honorową za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czytaj więcej Kordelas Leśnika Polskiego dla ś.p. ks. prot. Leonida Szeszko. 26 stycznia 2018 roku tragicznie zmarłemu proboszczowi przyznano również Honorową Nagródę Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2018 Czytaj więcej: Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2018

Po  śmierci ks. Szeszko, Metropolita Warszawy i całej Polski Sawa polecił pełnić obowiązki proboszcza dla ks. Jana Romańczuka. Mianowanie na proboszcza Parafii pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela  w Hajnówce otrzymał 2 lipca 2016r.

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

Uroczystości poświęcenia Cerkwi przy parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce

 

DUCHOWNI:

ks. prot. mgr Jan Romańczuk  /Proboszcz/ tel. 609 650 558

ks. prot. mgr Jerzy Ignatowicz  /Wikariusz/

ks. mgr Krzysztof Kuderski /Wikariusz/

ks. dr diakon Paweł Filinowicz

Dyrygnet chóru mgr Wierynieja Kociubajło /Psalmista/

Dyrygnet chóru dziecięcego mgr Paulina Skiepko

 

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA PARAFIALNE:

- Narodzenie Św. Jana Chrzciciela  - w dniu 7 lipca

-  Matki Bożej „Skoroposłusznicy -  w dniu 22 listopada

-  Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej  -  w ostatnią niedzielę maja

-  Wszystkich Świętych   w cerkwi na cmentarzu - w czerwcu  (data ruchoma)

 

NABOŻEŃSTWA:

Niedziela:
08:00 - Godziny kanoniczne i Święta Liturgia 
17:00 - Wieczernia

Wtorek:
08:00 - Godziny kanoniczne i Święta Liturgia 
17:00 - Wieczernia

Środa:
08:00 - Godziny kanoniczne i Święta Liturgia
17:00 - Akafist Ikonie Matki Bożej " Wsiecaryca"
Czwartek:
08:00 - Godziny kanoniczne i Święta Liturgia
17:00 - Wieczernia
Piątek:
08:00 - Godziny kanoniczne i Święta Liturgia
17:00 - Wieczernia
Sobota:
08:00 - Godziny kanoniczne i Święta Liturgia (na cmentarzu)
17:00 - Wsienoszcznoje Bdienije

02

Ofłtarz główny z widocznym żyrandolem (panikadiło)

 

03

04

06

07

08

09

 

Wyświęcenie świątyni

10

11

25

26

27

24

28

 

Kapliczna Wszystkich Świętych na cmentarzu

20

21

24

Młodzieżowy chór parafialny

 

25

Ołtarz Św. Męczenników chełmskich i podlaskich  w dolnej cerkwi

Paweł Żukowski

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.