OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2021 r.

Hajnówka, 18 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2021 r.

     Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Gmina Miejska Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.:

  1. W sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka;
  2. W sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem;
  3. W sferze upowszechniania kultury fizycznej - organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce;
  4. W sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka;
  5. W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej;
  6. W sferze ekologii i ochrony środowiska - zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

     W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach w/w otwartych konkursów ofert. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w danym konkursie.
     Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
     Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
     Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 4 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

Plik do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji - bezpłatny program szkoleniowy

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na szkolenie - sprawozdawczość NGO - 10 września 2020r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, koła gospodyń wiejskich, grupy formalne i nieformalne na spotkanie dotyczące OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, min: obowiązki związane z finansami, z księgowością i podatkami, z ludźmi w organizacji, obowiązki wobec różnych urzędów, sprawozdania

– sprawozdawczość projektowa, sprawozdawczość wobec ministerstw, Urzędu Skarbowego, ZUS oraz innych instytucji państwowych.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

– jak je przygotować, gdzie i kiedy składać. O tym wszystkim będzie mowa podczas spotkania w ramach COP NATURAlnie Hajnówka.

10 września 2020, godz. 16.00 Sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka

Prowadząca: Katarzyna Łotowska (OWOP)

Spotkanie ramach projektu "NATURAlnie Hajnówka", współfinansowanego przez Urząd Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. (projekt "Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.)

 

Gmina Hajnówka – wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – zajmie się aktywizacją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ponad 365 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) przyznał na środowym (17.06) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego na projekt  Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska".

Czytaj więcej...

 

Nabór w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej” #wiktoria 1920 - wnioski do 15 lipca

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A). Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Hajnówka, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Urząd Miasta Hajnówka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

OGŁOSZENIE

Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r.

Czytaj więcej...

 

Więcej artykułów…

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.