Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie

Mając na względzie rozwój mobilności oraz innowacyjności, Powiat Hajnowski jest partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas. Projekt MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) finansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.

Przez ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy nad Action Plan ujmującym kierunki rozwoju mobilności regionu z wykorzystaniem e-nowinek. Ideą przypadku pilotażowego (innowacji) jest system transportowy z wypożyczeniem rowerów elektrycznych, dostępny poprzez rejestrację w przeznaczonej do tego celu aplikacji, za pomocą specjalnej karty. Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje na duży potencjał rozwoju koncepcji e-bike w regionie Puszczy Białowieskiej ze względu na atrakcyjną sieć już dostępnych tras rowerowych (ponad 650 km) oraz perspektywy rozwoju (budowa trasy rowerowej spinającej Hajnówkę z Białymstokiem – stolicą województwa, plany budowy ścieżki rowerowej Hajnówka – Białowieża wzdłuż drogi wojewódzkiej). Dokument wskazuje na potrzebę  opracowania koncepcji regionalnego produktu sieciowego opartego na integracji tras rowerowych oraz innowacyjnych technologii zwiększających atrakcyjność tego środka transportu.

A zmiany są potrzebne – jak wskazują badania ankietowe przeprowadzone przez Politechnikę Białostocką oraz Zespół MARA – Powiat Hajnówka w 2019 r., ankietowani – turyści oraz mieszkańcy wskazali na potrzebę integracji systemów transportowych oraz budowę regionalnych systemów rowerowych z aplikacją mobilną. Potrzeba wypracowania nowych, alternatywnych kierunków mobilności w regionie Puszczy Białowieskiej została równie mocno zaakcentowana podczas dwóch spotkań fokusowych prowadzonych przez pracowników Politechniki Białostockiej z różnymi grupami interesariuszy, które odbyły się w dniach 21.10.2019 i 4.11.2019. w Hajnówce. Gospodarzami obu warsztatów był samorząd Powiatu Hajnowskiego oraz Politechnika Białostocka.

Tworząc Action Plan (nad którym czuwa dr. Urszula Ryciuk, PB) pozostawialiśmy w kontakcie z naszymi partnerami z państw Basenu Morza Śródziemnego. Podczas warsztatów online omówiono dotychczas następujące zagadnienia: identyfikacja potrzeb w zakresie mobilności na obszarach trudno dostępnych turystyczne oraz adaptacja i rozwój istniejącej rozwiązań mobilnych, Ponadto, na podstawie analizy dobrych praktyk krajów  partnerskich (nas szczególnie interesuje nas współpraca z litewskim partnerem z Wileńskiego Uniwersytet Technicznego im. Giedymina (VGTU) – uczelnia techniczna z siedzibą w Wilnie, jeden z dwóch uniwersytetów technicznych na Litwie. Litwa  bowiem wprowadziła e-bike do swojej oferty turystycznej i transportowej), zastanawialiśmy się, jak dostosować zaproponowane rozwiązania mobilne w swoich regionach. W tym miejscu należy nadmienić, że na ostatnim meetingu online nasz partner z Politechniki Białostockiej - dr.hab prof. PB Elżbieta Szymańska oraz dr. hab inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska wygłosiły interesujące prezentację omawiając problemy, z jakimi boryka się Powiat Hajnowski w drodze do polepszenia mobilności w regionie. Co więcej, we współpracy z zespołem z Hajnówki wykazały, że korelacja z sąsiadem z Litwy, (tak zwana praca w peer groups) może w przyszłości zaowocować i wskazać nam drogę do przyjaznych ekologicznie rozwiązań transportowych takich jak e-rowery.

Przed zespołem MARA – Powiat Hajnowski kolejne wyzwanie – przeprowadzanie badań wskazujących na możliwość ulokowania potencjalnych punktów stacji ładowania rowerów elektrycznych w regionie. Następnie – seria spotkań z firmami transportowymi, mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów.

Wdrożenie i rozwój nowych, przyjaznych środowisku środków transportu (w szczególności pojazdów elektrycznych, takich jak e-rower czy skuter elektryczny) w regionie Hajnówki w znaczący sposób wzbogaci istniejący system transportowy o innowacyjne i bardziej ekologiczne rozwiązania. Zwiększy dostępność komunikacyjną regionu (zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną), co pozytywnie wpłynie na atrakcyjność turystyczną regionu i poprawi mobilność w regionie. Rozwiązania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom turystów, którzy zgłaszają duże zapotrzebowanie na środki i infrastrukturę do transportu rowerowego. Rozwój infrastruktury rowerowej (w tym ścieżek rowerowych) może również pozytywnie wpłynąć na zwiększenie częstotliwości ruchu rowerowego wśród mieszkańców, gdyż będzie silną alternatywą dla indywidualnej komunikacji samochodowej i tradycyjnych środków transportu publicznego. Rozwój e-mobilności w powiecie umożliwi rozwiązanie problemów mobilności i dostępności komunikacyjnej mieszkańców i turystów, ale także pozwoli  promować proekologiczne i prozdrowotne postawy związane z aktywnością mobilną.

Rozwój koncepcji opartej na elektrycznych środkach transportu (a także tradycyjnej komunikacji rowerowej) w powiecie będzie miał duże znaczenie również z punktu widzenia ochrony środowiska. Jest to szczególnie ważne dla regionu Puszczy Białowieskiej (jednego z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, wpisanego na listę UNESCO). Poprawi to jakość powietrza i zmniejszy hałas związany z transportem drogowym. Obecnie ruch samochodowy i nieliczne przedsiębiorstwa są głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w regionie. Elektryczne środki transportu mogą w przyszłości stać się jedną z najważniejszych form transportu w regionie.

Katarzyna Miszczuk

Barbara Budnik

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Projekt MARA (tekst na plakacie):

12 partnerów z 9 krajów

Całkowita wartość projektu:  ponad 2,3 mln euro, w tym budżet powiatu hajnowskiego jako partnera  to 77.660,00 euro

Badania dot. możliwości rozwoju koncepcji e-rowerów w regionie

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.